Hjem

ELMILAB

Hovedinnhold

ZirkonELMIlab 
     
Elektronmikroskopilaboratorium - en felles fasilitet
for analytisk elektronmikroskopi, primært for Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet