Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgave i aktuarfag

Hovedinnhold

Krav til forkunnskapar

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon