Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Systems of Governance and the Global Challenges of Energy and Climate

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeAORG109
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Kurset retter søkelyset mot energi- og elektrisitetssystemenes betydning i den globale miljø- og klimautfordringen. Det retter en særlig oppmerksomhet mot land hvor en stor del av befolkningen er relativt fattige og som derfor står overfor utfordringen om å redusere fattigdommen og sikre befolkningen tilgang på sikker og rimelig energi, uten at miljø og klima belastes for mye. Kurset ser også på hvordan land i andre deler av verden responderer på energi- og klimautfordringen. Søkelyset rettes mot hvordan globale prosesser i energi- og finanssektoren påvirker de valgene som gjøres lokalt. Kurset problematiserer rollen til stat og forvaltning samtidig som søkelyset også rettes mot aktører i markedet og sivilsamfunnet.

Læringsutbyte

Studenten skal ha inngående kunskaper om:

 • Hvordan produksjon og konsum av energi påvirker miljø og klima.
 • Hvordan land i ulike deler av verden responderer på energi- og klima-utfordringen
 • De særlige utfordringene som fattige land står overfor i så måte.
 • Hvordan aktører i stat, marked og sivil-samfunnet handler og samhandler i forhold til energi- og klima-utfordringen
 • Hvordan globale prosesser påvirker de valgene som gjøres mer lokalt

Studenten skal kunne:

 • Drøfte energi-systemets rolle i forhold til miljø- og klimautfordringen
 • Drøfte hvorfor eksisterende energisystemer ofte er vanskelige å endre
 • Drøfte betingelser for at energi-systemer kan endres i en mer bærekraftig retning
 • Drøfte de særlige utfordringer som relativt fattige land står overfor
 • Drøfte hvordan globale prosesser påvirker politiske prosesser og valg innenfor energi-sektoren, i ulike deler av verden

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Full faglig overlapp og fullstendig poengreduksjon i forhold til AORG108

Krav til studierett

Ope for studentar med studierett ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

12-13 Forelesninger. Tilbud om seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

7 dager hjemmeeksamen, 5000 ord (+/- 10%)

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.05.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.05.2022, 14:00
  Trekkfrist
  26.04.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen