Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Grunnkurs i moderne standardarabisk

Beskrivelse

Dette kurset bygger på innføringskurset ARA621 Arabisk språk og kultur, eller tilsvarende forkunnskaper.

I dette påbygningskurset skal du videreutvikle ferdighetene dine i uttale, lesing og skriving av moderne standardarabisk. Målet er å lære grunntrekkene i moderne arabisk grammatikk, og kunne lese og oversette enkle tekster fra arabisk til norsk og omvendt. Du skal etter endt kurs kunne kommunisere om enkle og nære tema, og ha kjennskap til dagligliv og kultur.

Kurset går hvert vårsemester og inngår som ett av to kurs i Nettarabisk ved Universitetet i Bergen

Undervisning

Påbygningskurset er i likhet med nybegynnerkurset et rent nettstudium, med skriftlige nettleksjoner, audioforelesninger, videoer og øvingsoppgaver via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til dersom du får plass på kurset.

Vi legger opp til aktiv deltakelse fra studenter, blant annet med diskusjonsforum via nett. Du jobber med studiet både individuelt og i grupper gjennom semesteret.

Vurdering / eksamen

Du skal levere 4 obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret (2 skriftlige, 1 lytteprøve og 1 lydfil). Disse oppgavene skal leveres via nett, og fristene for levering blir oppgitt når kurset starter opp. Disse oppgavene må være levert og bestått før du kan gå opp til avsluttende 3-timers skriftlig skoleeksamen. Du kan søke om å få avlegge eksamen et annet sted enn ved UiB.

De obligatoriske oppgavene er gyldige i det semesteret kurset går, og det påfølgende semesteret, dersom du ønsker å ta eksamen på nytt.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Dette kurset bygger på kunnskaper og ferdigheter fra nybegynnerkurset ARA621 Arabisk språk og kultur, eller tilsvarende forkunnskaper. Ta kontakt med studieveileder ved Institutt for fremmedspråk dersom du vil forhøre deg om hva som kan regnes som tilstrekkelige forkunnskaper.

Det er også en fordel med gode lesekunnskaper i engelsk og gode ferdigheter i skriftlig norsk.

Du vil få svar på søknaden din få dager etter at søknadsfristen er gått ut.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For spørsmål om faglig innhold eller organisering:

Institutt for fremmedspråk
Ingvild Nilssen
55 58 23 73
nettarabisk@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs