Hjem
Utdanning
Masteremne

Prosjektskildring

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeARK303
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / engelsk
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust / vår 

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet med kurset er å førebu studenten til å arbeide med sjølvstendig forsking. Studenten skal utarbeide ei prosjektskildring som gjer greie for den planlagde masteroppgåva med omsyn til problemstilling, teoretisk og metodisk orientering, litteratur og empirisk materiale.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten¿

 • har tileigna seg kunnskapar om sjangeren prosjektskildring og er førebudd til å arbeide med masteroppgåva.


Ferdigheiter
Studenten¿

 • kan avgrense eit forskingsprosjekt og gjere bruk av individuell rettleiing.


Generell kompetanse
Studenten¿

 • kan formulere ein plan for eit arkeologisk forskingsprosjekt.

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav, utover opptak til masterprogrammet i arkeologi.

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk og grunnleggande kunnskapar i arkeologi.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle som er tekne opp på masterstudiet i arkeologi ved AHKR. Emnet er obligatorisk.

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell rettleiing inntil 4 timer og seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Presentasjon av prosjektskildringa på felles masterseminar før endelig innlevering.

Vurderingsformer

Innlevering av ei prosjektskildring normalt på 3000-4000 ord.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen greidd/ikkje greidd.

Vurderingssemester

Haust / vår

Litteraturliste

Litteraturliste til prosjektskildringa vert utarbeid i samarbeid med rettleiar.

Emneevaluering

Studentane skal evaluera undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet v/ Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@ahkr.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  09.12.2019, 13:00
  Trekkfrist
  25.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen