Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kunstpraksis 6 - Bachelorprosjekt

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeART250
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Campus UiB.

Mål og innhald

I sjette semester arbeider studentene med å identifisere eget uttrykk og kunstnerskap gjennom mestring og styring av komplekse kunstneriske prosesser. Studenten skal kunne fullføre et større kunstnerisk arbeid og realisere en tekst som reflekter over arbeidet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om sentrale tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen fagområdet
 • Har kunnskap om historie, tradisjoner og egenarten til fagområdet og hvilken plass det har i samfunnet
 • Forståelse og bruk av fagkunnskap og underliggende prinsipper
 • Sammenligne og anvende relevante teorier om kunstens funksjon og betydning
 • Kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innen fagområdet
 • Foreta faglig begrunnete valg og håndtere kunstneriske prosesser.

Ferdigheiter

 • Kommunisere muntlig og skriftlig om kunstneriske problemstillinger, også med målgrupper utenfor eget fagmiljø
 • Realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå.

Generell kompetanse

 • Identifisere egne læringsbehov og styre egen læring
 • Arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
 • Orientere seg i relevant kunstnerisk utviklingsarbeid og anvende kunnskap om dette i egen praksis
 • Utvikle og gjennomføre kunstneriske prosjekter.

Krav til forkunnskapar

Opptak til emnet krever at følgende emner er bestått: ART220 "Kunstpraksis 5".

Krav til studierett

Opptak til emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

Ved innledningen til eksamensperioden, leverer studenten en prosjektbeskrivelse for eksamensarbeidet til sin hovedveileder. Selvstyrt arbeidsprosess er en føresetnad.

I tillegg til det kunstfaglige eksamensprosjektet, skal studenten også levere en skriftlig refleksjon.

I dette emnet er kjernen i undervisning knyttet til veiledning av den enkelte student. Veiledning er en strukturert samtale som stimulerer studenten til å undersøke og utvikle sitt kunstnerskap. Veiledning skal oppmuntre til refleksjon og til at studenten er aktiv både under samtalen og i perioden mellom hver veiledning. Hensikten er at studenten blir bevist sin egen skapende prosess, og dermed utvikle større selvstendighet og ta ansvar for egen læring. Veiledning er både individuell og i gruppe. Det vil også i legges opp til gruppekritikker og gjennomganger ledet av instituttets ansatte.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Oppmøte ved semesterstart.
 • Minimum 4 veiledninger med hovedveileder, individuelt eller i gruppe.
 • Deltagelse på BA3-seminar.
 • Innlevering av individuell semesterplan som prosjektskisse for eksamensgjennomføring.

Vurderingsformer

Semestervurdering er en mappevurdering som finner sted mot slutten av hvert semester.

Mappen skal inneholde:

 • Eksamen skjer i form av en muntlig samtale som inkluderer visning og kritisk vurdering av det kunstneriske eksamensprosjektet, inkludert den skriftlige refleksjonen.
 • I tillegg til det kunstneriske eksamensprosjektet, skal studenten også levere en skriftlig refleksjon. I refleksjonen skal studenten analysere og reflektere over sitt kunstneriske eksamensprosjekt. Refleksjonen skal være mellom 2000-3000 ord. I tillegg til skriftlig refleksjon legger kandidaten ved prosjektbeskrivelsen for det kunstneriske eksamensprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum en side.

Instituttleder kan dispensere fra kravet til skriftlighet, og studenten må da demonstrere tilsvarende kvalifikasjoner på en annen måte.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Vår. Det dispenseres ikke for vurdering på andre tidspunkt.

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med studierettleiar: studieveileder.kmd@uib.no eller ring +47 55 58 300.