Hjem
Studentsider
Masteremne

Kunstpraksis 3

Hovedinnhold

Fulltid/deltid

Full time.

Undervisningssemester

Autumn.

Undervisningsstad

Campus UiB.

Mål og innhald

Studenten skal fokusere på sin kunstpraksis, med utvikling av sitt avsluttende eksamensprosjekt. Parallelt med den kunstneriske aktiviteten er hovedfokuset for semesteret at studenten skal ferdigstille første utkast til ledsagende eksamenstekst.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

 • Utforske og analysere et kunstnerisk tema og presentere resultatet, muntlig og skriftlig, herunder også ferdigstille første utkast av ledsagende dokument til eksamensprosjektet.

Ferdigheit

 • Studenten skal kunne vise til en dypere videreutvikling av kunstneriske arbeider fra innledende semester, gjennom mestring av komplekse faglige prosesser på et høyere nivå.
 • Studenten skal kunne vurdere og presentere egen praksis i forhold til en bredere kontekst av samtidige og/eller historiske kunstpraksiser.
 • Ta initiativ og personlig ansvar for å arbeide selvstendig, ta avgjørelser og styre egen tid effektivt.

Generell kompetanse

 • Mestre og kombinere metoder for å utforske og utvikle et eget masterprosjekt.

Krav til forkunnskapar

Bestått ART320. Passed ART320.

Krav til studierett

This is a mandatory module that requires admission to study in the Master's programme in Fine Art.

Arbeids- og undervisningsformer

At the beginning of the semester, the student submits an individual plan for planned study activities related to the development of their own artistic practice / project. The study activities must be linked to the learning objectives in the course and must be approved by the main supervisor.

The student should develop their artistic work towards realisation of final graduation exhibition inthe next semester. The student must also finalize first draft of accompanying exan text or an equivalent document in an alternativ format.

In this course, the core of teaching is related to the supervision of the individual student. Tutoring is a structured conversation that stimulates the student to explore and develop their art . Supervision should encourage reflection and that the student is active both during the conversation and in the period between each guidance . The purpose is for the student to be proven in their own creative process, and thus develop greater independence and take responsibility for their own learning. Guidance is both individual and in groups. There will also be group critiques and reviews led by the department 's employees.

Self-governing work processes are particularly emphasized, but the student can also have teaching methods such as lectures , presentations , seminars, technique and method exercises, in addition to supervision and group discussions .

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Submission first draft of exam text.
 • Minimum 4 tutorials , individually or in groups, with main tutor.
 • Submission of individual semester plan at the beginning of the semester, by deadlines given by the department. The semester plan must be approved by the main supervisor.

Vurderingsformer

The module uses the following forms of assessment: Portifolio/folder assessment.

The folder should contain:

 • Semester report; a written account of professional development for the current semester, as well as documentation of professional activity.
 • Oral semester assessment takes place in the form of a 45 -minute conversation with main supervisor and another professor, which ends with the student receiving structured feedback on their own work and progression.

Passed semester assessment is a prerequisite for further studies in the master's program.

Assessment criteria:

 • Individual semester report
 • Oral account of own learning and work effort during the semester assessment.

Karakterskala

Pass / Fail.

Vurderingssemester

Autumn.

Emneevaluering

The module is evaluted every third year according to UiBs quality system for education.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet med emner.

Administrativt ansvarleg

Faculty of Fine Art, Music and Design holds the administrative responsibility for the module and studyprogram.

Kontakt

You are welcome to contact the student advicer: studieveileder.kmd@uib.no or +47 55 58 300.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Ein visuell/skriftleg- og ein munnleg del

  Innleveringsfrist
  28.11.2022, 12:00
  Trekkfrist
  14.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen