Hjem
Studentsider
Masteremne

Kunstpraksis 4 - Masterprosjekt

Hovedinnhold

Fulltid/deltid

Full time.

Undervisningssemester

Spring.

Undervisningsstad

Campus UiB.

Mål og innhald

Ferdigstillelse og offentlig visning av et prosjekt som skal vises i avgangsutstillingen.

Semesteret består hovedsakelig av studiopraksis/praksisperiode hvor veiledningsaktiviteter tilknyttet hovedveileder inngår. Eksamensdokumentet skal ferdigstilles og innleveres. Semesteret avsluttes med eksamen tilknyttet prosjektet som vises i avgangsutstillingen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap og ferdigheter

 • Utvikle og gjennomføre et komplekst større, selvstendig kunstprosjekt og visse det ut i en offentlig sammenheng.
 • Ha avansert kunnskap om å kunne anvende sentrale tema og teorier problemstillinger prosesser verktøy og metoder innen fagområdet.
 • Identifisere og vurdere kunstneriske og etiske problemstillinger.
 • Analysere, formulere og formidle intensjoner, verdier og mening i kunstnerisk arbeid til et publikum med varierende/ulik kunstkompetanse.
 • Anvende faglig kunnskap, ferdigheter og kompetanse på et avansert nivå.
 • Har kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid og kritisk reflektere over og anvende i egen praksis.
 • Etablere, opprettholde, administrere og presentere en profesjonell kunstpraksis.

Generell kompetanse

 • Arbeide målrettet, selvstendig og effektivt i gjennomføring av komplekse kunstneriske prosjekter.
 • Vurdere eget kunstnerisk arbeid, og ta ansvar for egen faglig utvikling.
 • Kan anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder.
 • Analyser og artikulere kritisk refleksjon over egne og andres kunstneriske praksis.
 • Ha kunnskap om relevant samtidskunst og kunstnerisk utviklingsarbeid, og anvende kunnskap om dette i egen praksis.

Krav til forkunnskapar

Bestått ART330. Passed ART330.

Krav til studierett

This is a mandatory module that requires admission to study in the Master's programme in Fine Art.

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten skal fullføre sitt kunstneriske eksamensprosjekt og ferdigstille ledsagende eksamensdokument. Eksamensprosjektet bygger på de arbeider studentene har utviklet i løpet av de tre tidligere semestrene, samtidig som ambisjonsnivået er utvidet til det å realisere et offentlig kunstprosjekt på profesjonelt nivå.

Hovedveileder har faglig veiledningsansvar for studentens kunstneriske praksis, i tillegg til for refleksjonsoppgaven tilknyttet avsluttende eksamen. Denne kritiske refleksjonsoppgaven har typisk form som en skriftlige tekst på 3.000-5.000 ord, men kan ha andre former. Dersom refleksjonen krever en annen form enn skriftlig skal denne diskuteres og godkjennes av hovedveileder.

Studentene tar aktivt del i planlegging, produksjon og utforming av avgangsutstillingen for masterprogrammet, som blir vist på en profesjonell utstillingsarena. Forberedelsene til utstillingen omfatter produksjon av utstillingskatalog og planlegging av profesjonell formidling tilknyttet utstillingen. Dette kan være for eksempel i form av seminar, omvisninger og forelesninger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Presentation in the MA2- seminar.
 • Minimum 4 tutorials , individually or in groups, with main tutor.
 • Submission of individual semester plan at the beginning of the semester, by deadlines given by the department. The semester plan must be approved by the main supervisor.

Vurderingsformer

Ved eksamensvurderingen blir studentene vurdert på grunnlag av læringsmålene som er fastsatt for masterprogrammet og tilhørende vurderingskriterier for eksamen.

Eksamensvurderingen blir foretatt av en kommisjon bestående av to eksterne sensorer og studentens hovedveileder. Eksamen skjer i form av en muntlig samtale som inkluderer visning og kritisk vurdering av masterprosjekt, hvor kritisk refleksjon/ eksamensdokumentet er en del av dette.

Karakterskala

Pass / Fail.

Vurderingssemester

Spring.

Emneevaluering

The module is evaluted every third year according to UiBs quality system for education.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet med emner.

Administrativt ansvarleg

Faculty of Fine Art, Music and Design holds the administrative responsibility for the module and studyprogram.

Kontakt

You are welcome to contact a student advicer: studieveileder.kmd@uib.no or +47 55 58 300.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Ein visuell/skriftleg- og ein munnleg del

  Innleveringsfrist
  02.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen