Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelor kunst, 1. semester

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeBAKU 1
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / engelsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå.

Fulltid/deltid

Fulltidsstudium.

Undervisningssemester

Høstsemesteret.

Undervisningsstad

Fakultet for kunst, musikk og design, ved Universitetet i Bergen.

Mål og innhald

Det første semestret i bachelorstudiet har et studieopplegg hvor faglig bredde og grunnleggende opplæring vektlegges. Studenten vil gjennomgå flere kurs og seminarer, samt ha en egen studiopraksis.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter

 • Ha kjennskap til kunstinstitusjonenes betydning for profesjonell kunstnerisk praksis
 • Ha kjennskap til grunnleggende ideer og konsepter i kunstfeltet
 • Utføre kunstneriske eksperimenter
 • Bruke kunstneriske verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer
 • Reflektere over sammenhengen mellom kunstnerisk erfaringskunnskap og teoretisk kunnskap.

Generell kompetanse

 • Reflektere over kunstens funksjon og kunstnerens rolle
 • Styre egen læringsprosess under veiledning.

Krav til studierett

Emnet er et tilbud til studenter som er tatt opp til Bachelorprogrammet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

I første semester vektlegges grunnopplæring i verksteder og laboratorier, seminardiskusjoner og visning av kunstneriske resultater. Tilbudet av fordypningsperioder er bredt, og den enkelte student velger faglig retning gjennom sitt valg av fordypning. I tillegg til kunstnerisk og teknisk grunnopplæring, inkluderer førstesemesteret teori- og skrivekurs. I disse kursene skal studenten levere inn en reflekterende tekst tilpasset studentens kunstneriske praksis.

Tematiske seminarer hvor studentene deltar i gruppediskusjoner og gjennomganger ledet av instituttets ansatte og gjestelærere vil også være en del av det faglige tilbudet. Disse er felles for alle kullene i bachelorprogrammet. I tillegg skal studentene utvikle sin egen studiopraksis. Dette skjer gjennom veiledning og eksperimentering i prosesser knyttet til studentens interesser.

Obligatorisk undervisningsaktivitet:

Oppmøte ved semesterstart er obligatorisk. Faglig oppfølging og/eller møter med hovedveileder er obligatoriske

Store deler av første semester har aktiviteter som studenten skal følgje. Arbeidskrav:

 • Et kort innføringkurs i hvert av de 8 fokusområdene
 • To fordypningskurs fra fokusområdene

Vurderingsformer

Semestervurdering er en mappevurdering som finner sted mot slutten av hvert semester. Mappen skal inneholde:

 • Semesterrapport, en skriftlig redegjørelse for faglig utvikling for inneværende semester, samt dokumentasjon av faglig aktivitet. Det skal også legges ved innleverte teoritekst for semesteremnet BAKU 1.

Semestervurderingen skjer i form av en 45 minutters muntlig samtale med hovedveileder og en annen faglig ansatt, som avsluttes med at studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon. Bestått semestervurdering er en forutsetning for videre studier i bachelorprogrammet.

Vurderingsgrunnlag

 • Oppmøte på individuelle- og gruppeveiledninger
 • Deltagelse på kurs og seminarer, basert på avtale med hovedveileder
 • Semesterrapport og innleverte teoriarbeider
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen

Vurderingskriterier

 • Fagkunnskap
 • Eksperimentering
 • Realisering

Karakterskala

Bestått / Ikke bestått.

Vurderingssemester

Høstsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert jevnlig, i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for studieprogrammet, og gir råd til institutt og fakultet i saker som angår faglige prioriteringer, emner og kvalitetsutvikling.

Emneansvarleg

Programstyret har ansvar for studieprogrammet, og gir råd til institutt og fakultet i saker som angår faglige prioriteringer, emner og kvalitetsutvikling.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for kunst har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Bachelor kunst, første semester

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 12:00
  Trekkfrist
  15.11.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen