Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Bachelor kunst 2. semester

Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Bachelor i kunst, andre semester

  Innleveringsfrist
  22.05.2019, 12:00
  Trekkfrist
  08.05.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen