Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Bachelor kunst 2. semester

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeBAKU 2
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / engelsk.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå.

Fulltid/deltid

Fulltidsstudium.

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.

Mål og innhald

Studentene skal begynne å utvikle en selvstendighet i forhold til kunstnerisk ståsted. De skal lære fordypning i egen praksis sett i relasjon til samtidskunst, nyere kunsthistorie og teori.

Læringsutbyte

Kunnskap og ferdigheter:

 • Kjennskap til etiske og politiske problemstillinger i kunstneriske prosesser
 • Utvikle bedre forståelse for kulturelle og teoretiske begrep
 • Utvikle studentens kunstfaglige terminologi
 • Utvikle kunstneriske idéer og konsepter
 • Analysere kompleksiteten i kunstneriske prosesser
 • Identifisere og reflektere kritisk over aktuelle problemstillinger.

Generell kompetanse:

 • Gjennomføre, presentere og diskutere egne kunstneriske prosjekter
 • Videreutvikle eget kunstnerisk uttrykk
 • Samarbeide med andre i planlegging og gjennomføring av felles visninger og gjennomganger.

Krav til forkunnskapar

Fullført semesteremnet BAKU 1.

Krav til studierett

Studenten må være tatt opp på Bachelorstudiet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

I andre semester vektlegges kursdeltagelse, seminardiskusjoner og visning av kunstneriske resultater. I tillegg inkluderer andre semester teorikurs, der studenten skal levere et reflekterende essay tilpasset studentens kunstneriske praksis. Tematiske seminarer hvor studentene deltar i gruppediskusjoner og gjennomganger ledet av instituttets ansatte og gjestelærere er også en del av undervisningstilbudet. Disse er felles for alle kullene i bachelorprogrammet.

I tillegg skal studentene utvikle sin egen studiopraksis. Dette skjer gjennom veiledning, eksperimentering, gjennomføring og presentasjon av prosesser knyttet til studentens kunstneriske ideer og konsepter.

Obligatorisk undervisnngsaktivitet

Faglig oppfølging i form av veiledninger og/eller møter med hovedveileder er obligatoriske. Studieprogrammet stiller som arbeidskrav at studenten møter på faglige kurs, seminarer og gjennomganger ledet av instituttets ansatte, i samråd med hovedveileder.

Vurderingsformer

Semestervurdering er en mappevurdering som finner sted mot slutten av hvert semester. Mappen skal inneholde:

 • Semesterrapport, en skriftlig redegjørelse for faglig utvikling for inneværende semester, samt dokumentasjon av faglig aktivitet. Det skal også legges ved innleverte teoritekst for semesteremnet BAKU 2.

Semestervurderingen skjer i form av en 45 minutters muntlig samtale med hovedveileder og en annen faglig ansatt, som avsluttes med at studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon. Bestått semestervurdering er en forutsetning for videre studier i bachelorprogrammet.

Vurderingsgrunnlag

 • Oppmøte på individuelle- og gruppeveiledninger
 • Deltagelse på kurs og seminarer, basert på avtale med hovedveileder
 • Semesterrapport, dokumentasjon av arbeider og innleverte teoriarbeider
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen

Vurderingskriterier

 • Fagkunnskap
 • Eksperimentering
 • Realisering
 • Sammarbeid og selvstendig profesjonelt arbeid

Karakterskala

Bestått / Ikke bestått.

Vurderingssemester

Vårsemesteret.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst

Eksamensinformasjon