Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelor kunst, 3. semester

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeBAKU 3
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / engelsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå.

Fulltid/deltid

Fulltidsstudium.

Undervisningssemester

Haust.

Mål og innhald

I tredje semester skal studenten utvikle selvstendighet og fortsette fordypningen i egen praksis. Praksisen skal ses i relasjon til samtidskunst, nyere kunsthistorie og teori. Studentene skal utvikle muntlige og skriftlige ferdigheter i forhold til eget arbeid.

I dette semesteret oppfordres studenten å utveksle til internasjonale utdanningsinstitusjoner eller samarbeide med eksterne partnere.I tillegg oppfordres studenten til å følge relevante kurs og forelesninger ved andre institutt ved Universitetet i Bergen.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter

 • Reflektere muntlig og skriftlig over faglige problemstillinger knyttet til studentens kunstneriske prosess.
 • Videreutvikle konseptuelle ferdigheter
 • Anvende tilgjengelige faglige ressurser; kunstneriske, metodiske og tekniske til fordypning i eget arbeid
 • Innhente og erverve relevant kunnskap fra eksterne kilder og ressurser.

Generell kompetanse

 • Arbeide selvstendig og anvende relevante arbeidsstrategier
 • Planlegge og utvikle en selvstyrt kunstnerisk praksis
 • Presentere eget arbeid med utgangspunkt i forståelse for hvordan ulike presentasjons-former påvirker innhold og mening.

Krav til forkunnskapar

Bestått semesteremne BAKU 2.

Krav til studierett

Emnet er et tilbud til studenter som er tatt opp til Bachelorprogrammet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

I tredje semester står utviklingen av det selvstendige kunstneriske arbeidet i sentrum. Den individuelle semesterplanen skal ivareta tilstrekkelig fordypning innen instituttets fagtilbud og undervisningsopplegg. I tillegg til tekniske kurs som forutsetter gjennomført grunnopplæring, omfatter studietilbudet idé- og materialbasert studiopraksis.

Instituttet tilbyr felles gjennomganger der studentenes arbeider blir presentert og diskutert, og hvor faglig tilbakemelding og veiledning blir gitt.

I dette semesteret vil studenten få tilbud om skrivekurs, spesielt rettet mot prosjektbeskrivelse, kilde- og litteraturbruk til bruk i egen praksis. Studenten vil lære å bruke skriveferdigheter som del av refleksjon over egen praksis.

Instituttet har utstyr og kompetanse som muliggjør fordypning i en rekke tekniske metoder og utvikling av materialspesifikke ferdigheter. Verksteder og laboratorier er viktige arenaer for læring og kunstnerisk utvikling, både for instituttet og for Fakultet for kunst, musikk og design som helhetlig læringsmiljø.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studieprogrammet stiller som arbeidskrav at studenten møter på faglige kurs, seminarer og gjennomganger ledet av instituttets ansatte, i samråd med hovedveileder. Faglig oppfølging og/eller møter med hovedveileder er obligatoriske. BA 2 seminaret er obligatorisk for alle studenter som ikkje er på utvekslingsopphold.

Vurderingsformer

Semestervurdering er en mappevurdering som finner sted mot slutten av hvert semester. Mappen skal inneholde:

Semesterrapport, en skriftlig redegjørelse for faglig utvikling for inneværende semester, samt dokumentasjon av faglig aktivitet.

Semestervurderingen skjer i form av en 45 minutters muntlig samtale med hovedveileder og en annen faglig ansatt, som avsluttes med at studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon. Bestått semestervurdering er en forutsetning for videre studier i bachelorprogrammet.

Vurderingsgrunnlag:

 • Oppmøte på individuelle- og gruppeveiledninger
 • Deltagelse på kurs og seminarer, basert på avtale med hovedveileder
 • Semesterrapport, dokumentasjon av arbeider
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen

Vurderingskriterier:

 • Fagkunnskap
 • Eksperimentering
 • Realisering
 • Samarbeid og selvstendig profesjonelt arbeid
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Profesjonell utvikling i egen praksis

Karakterskala

Bestått / Ikke bestått.

Vurderingssemester

Haust.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert jevnlig, i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst.

Kontakt