Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Bachelor kunst, 4. semester

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeBAKU 4
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk/engelsk.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Vårsemesteret.

Mål og innhald

I fjerde semester skal studenten utvikle selvstendighet og begynne å identifisere komplekse kunstneriske problemstillinger. Praksisen skal ses i relasjon til samtidskunst, nyere kunsthistorie og teori. Studentene skal i tillegg særlig jobbe med å artikulere seg skriftlig om eget arbeid.

I dette semesteret oppfordres studenten å utveksle til internasjonale utdanningsinstitusjoner eller samarbeide med eksterne partnere. I tillegg oppfordres studenten til å følge relevante kurs og forelesninger ved andre institutt ved Universitetet i Bergen.

Læringsutbyte

Kunnskap og ferdigheter:

 • Presentere en kunstnerisk produksjon som reflekterer idéer og intensjoner
 • Dokumentere og kommunisere egen kunstpraksis
 • Vurdere egen kunstnerisk praksis i lys av kunnskap om samtidige og/eller historiske kunstpraksiser
 • Identifisere sammenhenger mellom kunstneriske prosesser og idéer.

Generell kompetanse:

 • Organisere faglige/kunstneriske og/eller offentlige aktiviteter
 • Innhente informasjon og ressurser, og vurdere dets relevans opp mot tema og problemstilling.

Krav til forkunnskapar

Bestått semesteremne BAKU 3.

Krav til studierett

Emnet er et tilbud til studenter som er tatt opp til Bachelorprogrammet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

I fjerde semester står utviklingen av det selvstendige kunstneriske arbeidet i sentrum. Den individuelle semesterplanen skal ivareta tilstrekkelig fordypning innen instituttets fagtilbud og undervisningsopplegg. I tillegg til tekniske kurs som forutsetter gjennomført grunnopplæring, omfatter studietilbudet idé- og materialbasert studiopraksis. Instituttet har utstyr og kompetanse som muliggjør fordypning i en rekke tekniske metoder og utvikling av materialspesifikke ferdigheter. Verksteder og laboratorier er viktige arenaer for læring og kunstnerisk utvikling, både for instituttet og for Fakultet for kunst, musikk og designsom helhetlig læringsmiljø.

I dette semesteret vil studenten få tilbud om kurs i dokumentasjon av eget arbeid, samt fortsette opplæring i relevante skriveferdigheter til bruk i egen praksis.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studieprogrammet stiller som arbeidskrav at studenten møter på faglige kurs, seminarer og gjennomganger ledet av instituttets ansatte, i samråd med hovedveileder. Faglig oppfølging og/eller møter med hovedveileder er obligatoriske.

Vurderingsformer

Semestervurdering er en mappevurdering som finner sted mot slutten av hvert semester. Mappen skal inneholde:

Semesterrapport, en skriftlig redegjørelse for faglig utvikling for inneværende semester, samt dokumentasjon av faglig aktivitet.

Semestervurderingen skjer i form av en 45 minutters muntlig samtale med hovedveileder og en annen faglig ansatt, som avsluttes med at studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon. Bestått semestervurdering er en forutsetning for videre studier i bachelorprogrammet.

Vurderingsgrunnlag:

 • Oppmøte på individuelle- og gruppeveiledninger
 • Deltagelse på kurs og seminarer, basert på avtale med hovedveileder
 • Semesterrapport, dokumentasjon av arbeider
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen.

Vurderingskriterier:

 • Undersøkelse
 • Fagkunnskap
 • Eksperimentering
 • Realisering
 • Samarbeid og selvstendig profesjonelt arbeid
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Profesjonell utvikling i egen praksis.

Karakterskala

Bestått / Ikke bestått.

Vurderingssemester

Vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert jevnlig, i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB.

Institutt

Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst

Eksamensinformasjon