Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelor kunst, 5. semester

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Haust.

Mål og innhald

I femte semester arbeider studentene med å identifisere eget uttrykk og kunstnerskap gjennom mestring og styring av komplekse kunstneriske prosesser. Dette innebærer at studenten utvikler praksis og skriftlig artikulering i et parallelt løp

Læringsutbyte

Kunnskap og ferdigheter:

 • Dokumentere fordypning innen et avgrenset kunstnerisk interesseområde, konseptuelt og/eller teknisk
 • Utforske og reflektere over betydningen til materialer, medier og prosesser i egen kunstnerisk praksis
 • Anvende relevante metoder for gjennomføring av eget arbeid på profesjonelt nivå
 • Skrive en sammenhengende tekst som understøtter egen kunstnerisk praksis
 • Diskutere egen og andres kunstneriske produksjon.

Generell kompetanse:

 • Kan forholde seg til ulike kunstneriske kontekster og tradisjoner

Krav til forkunnskapar

Bestått semesteremne BAKU 4.

Krav til studierett

Emnet er et tilbud til studenter som er tatt opp til Bachelorprogrammet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

Femte semester representerer en intensiv utforskningsperiode som leder frem til gjennomføringen av et større, selvstendig eksamensprosjekt i sjette semester. I begge semester blir det også lagt vekt på tekniske, materialbaserte og konseptuelle tilnærminger til det å etablere egen kunstpraksis etter endt utdanning.

Ved siden av konsentrert arbeid på egen hånd, kan studentene på femte semester delta i ulike kurs, workshops og prosjekter. Disse ledes av instituttets faglige ansatte eller av inviterte gjestelærere, og kan omfatte tekniske kurs eller tematiske prosjekter som forbereder til utstilling, performance eller annen form for visning av arbeider.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studieprogrammet stiller som arbeidskrav at studenten møter på faglige kurs, seminarer og gjennomganger ledet av instituttets ansatte, i samråd med hovedveileder. Faglig oppfølging og/eller møter med hovedveileder er obligatoriske.

Vurderingsformer

Semestervurdering er en mappevurdering som finner sted mot slutten av hvert semester. Mappen skal inneholde:

Semesterrapport, en skriftlig redegjørelse for faglig utvikling for inneværende semester, samt dokumentasjon av faglig aktivitet.

Semestervurderingen skjer i form av en 45 minutters muntlig samtale med hovedveileder og en annen faglig ansatt, som avsluttes med at studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon. Bestått semestervurdering er en forutsetning for videre studier i bachelorprogrammet.

Vurderingsgrunnlag:

 • Oppmøte på individuelle- og gruppeveiledninger
 • Deltagelse på kurs og seminarer, basert på avtale med hovedveileder
 • Semesterrapport, dokumentasjon av arbeider
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen.

Vurderingskriterier:

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Fagkunnskap
 • Eksperimentering
 • Realisering
 • Samarbeid og selvstendig profesjonelt arbeid
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Profesjonell utvikling i egen praksis.

Karakterskala

Bestått/ Ikke bestått.

Vurderingssemester

Haust.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert jevnlig, i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB.

Kontakt

Eksamensinformasjon