Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Bachelor kunst, 6. semester

Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Bachelor i kunst, sjette semester

  Innleveringsfrist
  11.04.2019, 12:00
  Trekkfrist
  28.03.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen