Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 4. semester

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeBAR 4
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Fulltid/deltid

Dette er eit heiltidsstudium

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Fjerde semester omfatter blant annet to lengre prosjektperioder; én hvor studentene arbeider med rom, kommunikasjon og eksperimentering, og én hvor de jobber med konseptuell møbel- og objektdesign. Semesteret kjennetegnes av selvstendig arbeid og aktivitet i verksteder og spesialrom, hvor studentene tar i bruk spesialutstyr og et bredt repertoar av faglige virkemidler.

Utforskning er en viktig del av arbeidet. Hvordan designere produserer og kommuniserer innhold er et sentralt tema.

Semesteret avsluttes med en praksisperiode der studentene får erfaring med arbeidslivet for en designer.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter

 • fortolke, overføre og produsere innhold visuelt, i form eller romlig
 • forklare og analysere designprosesser, også i samfunnsperspektiv
 • eksperimentere og fordype seg innenfor faglige interesseområder
 • forklare og analysere særtrekk ved designeres arbeidsliv

Generell kompetanse

 • arbeide strategisk med kommunikasjon i egne prosjekter
 • håndtere komplekse designprosjekter ut fra innsikt og innlevelse i brukerens situasjon

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått foregående semester i bachelorprogrammet i design, studieretning møbel og romdesign/interiørarkitektur

Krav til studierett

Berre studentar med opptak til programmet kan ta dette emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Kursene som inngår i fjerde semester er omtalt i egne kursbeskrivelser i Mitt UiB. Gjennom faglig skriving og diskusjoner i gjennomganger og andre faglige fora, arbeider studentene med å analysere og formulere designfaglige problemstillinger og å gjøre rede for arbeidsprosesser. Fjerde semester blir avsluttet med en praksisperiode på et design- eller arkitektkontor.

Vurderingsformer

Semestervurdering finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale, der studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon

Vurderingsgrunnlag

 • Visuell portfolio med skriftlig refleksjon over egen læring og progresjon i semesteret
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen
 • Tilbakemelding fra faglærere i forbindelse med gjennomførte kurs

Vurderingskriterier

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Kunnskap og ferdigheter
 • Utprøving og eksperimentering
 • Gjennomføring og realisering
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Samarbeidsevne og selvstendighet

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Vår

Institutt

Institutt for design

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  30.05.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen