Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 5. semester

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeBAR 5
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Dette er eit heiltidsstudium

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Tredje studieår er prosjektbasert. Studentene møter utfordringer som krever selvstendighet og refleksjon i designfaglig arbeid. Høstsemesteret kjennetegnes av lengre, mer komplekse prosjekter og samarbeid i tverrfaglige grupper. Utvikling av helhetlige konsepter har en sentral plass, og studentene har i økende grad mulighet til å vektlegge enten møbel- og objekt design eller romdesign/interiørarkitektur. Studentene jobber både individuelt og i grupper, ofte i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og ulike brukergrupper.

Studentene tilegner seg kunnskaper og ferdigheter som gir faglig trygghet, slik at de kan fungere og argumentere med faglig tyngde i møte med andre, både innen eget og andre fagområder. Gjennom faglig skriving reflekterer studentene kritisk over egen designfaglig virksomhet og analyserer den i en videre kulturell og samfunnsmessig sammenheng.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter

 • initiere og styre kreative prosesser og dokumentere designfaglig metodeforståelse
 • samarbeide med andre i tverrfaglige prosjekter
 • organisere og arbeide med presisjon i komplekse designprosjekter

Generell kompetanse

 • utvikle selvstendige prosjekter som uttrykker nytenkning og mot
 • presentere og kommunisere egne idéer, konsepter og prosjekter til ulike målgrupper

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått foregående semester i bachelorprogrammet i design, studieretning

Møbel- og romdesign/Interiørarkitektur

Krav til studierett

Berre studentar med opptak til programmet kan ta dette emnet

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Kursene som inngår i femte semester er omtalt i egne kursbeskrivelser i Mitt UiB. Semesteret starter med fordypning i metode og prosesser. Det omfatter to lengre prosjektperioder, inkludert tverrfaglig prosjektarbeid som er felles for studentene på begge studieretninger i bachelorprogrammet.

Vurderingsformer

Semestervurdering finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale, der studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon

Vurderingsgrunnlag

 • Visuell portfolio med skriftlig refleksjon over egen læring og progresjon i semesteret
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen
 • Tilbakemelding fra faglærere i forbindelse med gjennomførte kurs

Vurderingskriterier

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Kunnskap og ferdigheter
 • Utprøving og eksperimentering
 • Gjennomføring og realisering
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Samarbeidsevne og selvstendighet

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust

Institutt

Institutt for design

Kontakt