Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelor visuell kommunikasjon, 4. semester

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Studiet er eit heiltidstudium

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Fjerde semester omfatter en lengre periode hvor studentene kan fordype seg i illustrasjon og historiefortelling. I kursene i farge, tegning, grafikk og collage eksperimenterer studentene med ulike visuelle muligheter. Studentene jobber også i en lengre periode med grafisk design og profilering. En selvstendig prosjektperiode periode gir mulighet for selvvalgt fordypning.

Semesteret avsluttes med en praksisperiode som strekker seg fra påske, med mulighet for forlengelse. Det vil da være mulig å søke Erasmus-støtte til utenlands praksis. Semesteret er kjennetegnet av at studentene arbeider i verksteder og laboratorier hvor de tar i bruk spesialutstyr og et bredt repertoar av faglige virkemidler.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter

 • fortolke, overføre og produsere innhold - visuelt, i form eller romlig
 • forklare og analysere designprosesser, også i samfunnsperspektiv
 • eksperimentere og fordype seg innenfor faglige interesseområder
 • kan forklare og analysere særtrekk ved designeres arbeidsliv

Generell kompetanse

 • arbeide strategisk med kommunikasjon i egne prosjekter
 • håndtere komplekse designprosjekter ut fra innsikt og innlevelse i brukerens situasjon

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått foregående semester i bachelorprogrammet i design, studieretning Visuell
kommunikasjon.

Krav til studierett

Emnet er et tilbud til studenter tatt opp til programmet

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Kursene som inngår i fjerde semester er omtalt i egne kursbeskrivelser i Mitt UiB. Bruk av ulike designfaglige metoder står sentralt, særlig som redskaper til å utvikle innsikt og innlevelse i brukergrupper og brukssituasjoner. Studentene arbeider med prosjekter som belyser utfordringer i ulike deler av dagens og morgendagens samfunn, og setter designfaglig virksomhet i en videre kulturell og samfunnsmessig sammenheng. Gjennom faglig skriving og diskusjoner i gjennomganger og andre faglige fora arbeider studentene med å analysere og formulere designfaglige problemstillinger og å gjøre rede for arbeidprosesser.

Vurderingsformer

Semestervurdering (mappevurdering) finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale, der studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon
Vurderingsgrunnlag

 • Visuell portfolio med skriftlig refleksjon over egen læring og progresjon i semesteret
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen
 • Tilbakemelding fra faglærere i forbindelse med gjennomførte kurs

Vurderingskriterier

Undersøkelse

 • Analyse
 • Kunnskap og ferdigheter
 • Utprøving og eksperimentering
 • Gjennomføring og realisering
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Samarbeidsevne og selvstendighet

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Vår

Institutt

Institutt for design

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  30.05.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen