Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelor visuell kommunikasjon, 5. semester

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Studiet er heiltid

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Tredje studieår er mer prosjektbasert enn de to foregående. Høstsemesteret er kjennetegnet av samarbeid i komplekse prosjekter, med vekt på at studentene skal forstå designsituasjoner og ta i bruk sine empatiske ferdigheter. Studentene møter utfordringer som krever selvstendighet og nytenkning i utvikling av design, gjennom lengre kursperioder. De arbeider i tverrfaglige grupper, i samarbeid med eksterne partnere og ulike brukergrupper.

Gjennom kurs i typografi og merkevarebygging utdyper studentene sine kunnskaper innen dette fagfeltet. Designaktivisme er tema i et kurs der studentene eksperimentere både i prosess og med romlige virkemidler. Gjennom faglig skriving reflekterer studentene kritisk over egen designfaglig virksomhet og analyserer den i en videre kulturell og samfunnsmessig sammenheng.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter

 • initiere og styre kreative prosesser og dokumentere designfaglig metodeforståelse
 • samarbeide med andre i tverrfaglige prosjekter
 • organisere og arbeide med presisjon i komplekse designprosjekter

Generell kompetanse

 • utvikle og gjennomføre selvstendige prosjekter som uttrykker mening og mot
 • presentere og formidle egne idéer, konsepter og prosjekter til differensierte målgrupper

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått foregående semester i bachelorprogrammet i design, studieretning Visuell kommunikasjon.

Krav til studierett

Emne er et tilbud til studenter i studieprogrammet

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Kursene som inngår i femte semester er omtalt i egne kursbeskrivelser i Mitt UiB. Semesteret omfatter to lengre prosjektperioder, inkludert tverrfaglig prosjektarbeid som er felles for studentene på begge studieretninger i bachelorprogrammet.

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Vurderingsformer

Semestervurdering (mappevurdering) finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale, der studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.
Vurderingsgrunnlag

 • Visuell portfolio med skriftlig refleksjon over egen læring og progresjon i semesteret
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen
 • Tilbakemelding fra faglærere i forbindelse med gjennomførte kurs og semesteret som helhet

Vurderingskriterier

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Kunnskap og ferdigheter
 • Utprøving og eksperimentering
 • Gjennomføring og realisering
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Samarbeidsevne og selvstendighet

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust

Institutt

Institutt for design

Kontakt

Eksamensinformasjon