Hjem
Studentsider
Masteremne

Profesjonsutøving og praksis i fiskehelse

Hovedinnhold

Mål og innhald

Emnet gir studentene en innføring i praktisk fiskehelsearbeid og trening i arbeidsoppgaver som venter en ferdigutdannet kandidat i yrkesutøvelsen som fiskehelsebiolog. Kurset gir kunnskap om oppbygging og organisering av fiskehelsetjeneste, og de praktiske rammer som settes for havbruksnæringen gjennom forskrifter og lovverk. Kurset gir en gjennomgang av rutiner og arbeidsoppgaver i utøvelsen som fiskehelsebiolog og vil gi studentene trening i prosedyrer ved inspeksjon, prøvetaking og opparbeiding av prøver, diagnostikk og sykdomsbehandling samt rapportering.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten:

Ha kunnskap om rammer og praktiske rutiner i yrkesutøvelsen

Ha kunnskap om veterinærmedisinske metoder knyttet til fiskehelse

Bruke sine teoretiske kunnskaper på praktisk arbeidsrelevante oppgaver

Kunne skrive faglig rapporter og anbefalinger i fiskehelserelaterte saker

Krav til forkunnskapar

Gjennomført obligatoriske emner i graden.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudium i fiskehelse eller masterprogram i havbruk og sjømat.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltakelse på kurs og praksis.

Vurderingsformer

Mappevurdering.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon