Hjem
Studentsider
Masteremne

Lovverk og forvaltning i fiskehelse og havbruk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Emnet tar opp sentrale tema knyttet til næringens organisering, lovverk og forvaltning. Kurset gir en grunnleggende innføring i juridisk metode og en innføring i forvaltningsrett med særlig vekt på de problemstillinger som er aktuelle i forvaltningen av havbruksnæringen Kurset inkluderer lovverk og forvaltning knyttet til akvatiske dyrs helse og sykdom.

Læringsutbyte

Etter å ha tatt dette emnet skal studentene:

  • Ha kunnskap om forvaltningsrett og sentrale problemstillinger i offentlig saksbehandling knyttet til havbruksnæring.
  • Ha kunnskap om lovverk og forvaltning knyttet til akvatiske dyrs helse og sykdom
  • Kunne tilegne seg ferdigheter i bruk av rettskilder og rettskildebruk knyttet til havbruksnæringen.
  • Kunne tolke og reflektere kritisk over informasjon fra faglitteraturen.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

BIF 100, BIF 101, BIO206, BIO291, BIO280,BIO213, BIF200

Studiepoengsreduksjon

5 sp mot BIO205 - Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk feltkurs (2 dagar).

Obligatoriske innleveringar (3 innleveringar) i lovverk- og forvaltningsdelen.

Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 6 semester, inkludert semesteret aktivitetane vart fullførte i.

Vurderingsformer

  • Mappeevaluering.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er mappeevaluering kun på vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon