Hjem
Utdanning
Masteremne

Lovverk og forvaltning i fiskehelse og havbruk

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnet tar opp sentrale tema knyttet til næringens organisering, lovverk og forvaltning. Kurset gir en grunnleggende innføring i juridisk metode og en innføring i forvaltningsrett med særlig vekt på de problemstillinger som er aktuelle i forvaltningen av havbruksnæringen Kurset inkluderer lovverk og forvaltning knyttet til akvatiske dyrs helse og sykdom.

Læringsutbyte

Etter å ha tatt dette emnet skal studentene:

  • Ha kunnskap om forvaltningsrett og sentrale problemstillinger i offentlig saksbehandling knyttet til havbruksnæring.
  • Ha kunnskap om lovverk og forvaltning knyttet til akvatiske dyrs helse og sykdom
  • Kunne tilegne seg ferdigheter i bruk av rettskilder og rettskildebruk knyttet til havbruksnæringen.
  • Kunne tolke og reflektere kritisk over informasjon fra faglitteraturen.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

BIF 100, BIF 101, BIO206, BIO291, BIO280,BIO213, BIF200

Studiepoengsreduksjon

5 sp mot BIO205 - Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

  • Obligatorisk praksisperiode (15 dagar) m/rapport.
  • Obligatorisk feltkurs (2 dagar).
  • Obligatoriske innleveringar (3 innleveringar) i lovverk- og forvaltningsdelen.

Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 6 semester, inkludert semesteret aktivitetane vart fullførte i.

Vurderingsformer

  • Mappeevaluering.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er mappeevaluering kun på vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon