Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Systematisk zoologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeBIO232
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust, annakvart år (partalsår). Undervises ikke høst 2020.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

 Frist for å melde seg til undervising i emnet er onsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen. 

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Gjennom forelesninger og laboratoriearbeid, inkludert disseksjoner og mikroskopering, gis en innføring i og en utdyping av de karaktertrekk som gir grunnlaget for en grovinndeling av dyreriket. Grupper som er gjennomgått under bachelorstudiet forutsettes kjent.

Læringsutbyte

Studentene skal:

 • bli kjent med morfologi og anatomi av forskjellige fyla, og hvordan de er tilpasset bomiljøet.
 • tilegne seg en bred kunnskap om taksonomi og fylogeni av marine dyr, fra svamper til protochordater.
 • lære om grunnleggende egenskaper og begreper som ligger til grunn for fylogenetiske klassifikasjoner og hypoteser.
 • lære grunnleggende anatomisk disseksjon og tegneteknikker.
 • få innsikt i bruk av elektronmikroskopiteknikker for morfologiske og evolusjonære studier av dyr.
 • utvikle kapasiteten til lesing og være kritisk til vitenskapelig litteratur (papers).
 • lære å organisere, strukturere og sette sammen muntlig kommunikasjon.
 • kunne argumentere om mangfold, relasjoner og utviklingen av metazoa og "tree-of-life".
 • bli kjent med dynamikken i læringsprosessen som ligger til grunn for "skapelsen" av vitenskap.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske deler av bachelor i biologi

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Laboratorieøvelser med godkjent journal. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

Vurderingsformer

Godkjent labrapport (35%) + seminar (15%) + skriftlig eksamen (50%)

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no