Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Systematisk zoologi

Undervisningssemester

Haust, annakvart år (partalsår).

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Gjennom forelesninger og laboratoriearbeid, inkludert disseksjoner og mikroskopering, gis en innføring i og en utdyping av de karaktertrekk som gir grunnlaget for en grovinndeling av dyreriket. Grupper som er gjennomgått under bachelorstudiet forutsettes kjent.

Læringsutbyte

Studentene skal:

 • bli kjent med morfologi og anatomi av forskjellige fyla, og hvordan de er tilpasset bomiljøet.
 • tilegne seg en bred kunnskap om taksonomi og fylogeni av marine dyr, fra svamper til protochordater.
 • lære om grunnleggende egenskaper og begreper som ligger til grunn for fylogenetiske klassifikasjoner og hypoteser.
 • lære grunnleggende anatomisk disseksjon og tegneteknikker.
 • få innsikt i bruk av elektronmikroskopiteknikker for morfologiske og evolusjonære studier av dyr.
 • utvikle kapasiteten til lesing og være kritisk til vitenskapelig litteratur (papers).
 • lære å organisere, strukturere og sette sammen muntlig kommunikasjon.
 • kunne argumentere om mangfold, relasjoner og utviklingen av metazoa og "tree-of-life".
 • bli kjent med dynamikken i læringsprosessen som ligger til grunn for "skapelsen" av vitenskap.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske deler av bachelor i biologi

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Laboratorieøvelser med godkjent journal. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

Vurderingsformer

Godkjent labrapport (35%) + seminar (15%) + skriftlig eksamen (50%)

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg skuleeksamen

  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.05.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen