Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Systematisk zoologi

Undervisningssemester

Haust, annakvart år (partalsår). Undervises ikke høst 2020.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Gjennom forelesninger og laboratoriearbeid, inkludert disseksjoner og mikroskopering, gis en innføring i og en utdyping av de karaktertrekk som gir grunnlaget for en grovinndeling av dyreriket. Grupper som er gjennomgått under bachelorstudiet forutsettes kjent.

Læringsutbyte

Studentene skal:

 • bli kjent med morfologi og anatomi av forskjellige fyla, og hvordan de er tilpasset bomiljøet.
 • tilegne seg en bred kunnskap om taksonomi og fylogeni av marine dyr, fra svamper til protochordater.
 • lære om grunnleggende egenskaper og begreper som ligger til grunn for fylogenetiske klassifikasjoner og hypoteser.
 • lære grunnleggende anatomisk disseksjon og tegneteknikker.
 • få innsikt i bruk av elektronmikroskopiteknikker for morfologiske og evolusjonære studier av dyr.
 • utvikle kapasiteten til lesing og være kritisk til vitenskapelig litteratur (papers).
 • lære å organisere, strukturere og sette sammen muntlig kommunikasjon.
 • kunne argumentere om mangfold, relasjoner og utviklingen av metazoa og "tree-of-life".
 • bli kjent med dynamikken i læringsprosessen som ligger til grunn for "skapelsen" av vitenskap.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske deler av bachelor i biologi

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Laboratorieøvelser med godkjent journal. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

Vurderingsformer

Godkjent labrapport (35%) + seminar (15%) + skriftlig eksamen (50%)

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg skuleeksamen

  Dato
  09.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  25.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen