Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Norden sin natur

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeBIO262
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk. Norsk dersom kun norsktalande studentar.
  • Ressursar

Undervisningssemester

Haust, annakvart år (partalsår).

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnet gir en oversikt over utbredelser av arter og naturtyper Norden, med hovedvekt på Norge. De viktigste vegetasjonstypene og hvordan disse fordeler seg langs økologiske gradienter vil bli presentert. Det vil vises hvordan geografiske mønstre i dagens natur påvirkes av klima og miljø, men også av historiske faktorer som for eksempel innvandringsruter etter siste istid. Kvartærtidens landskaps- og vegetasjonsutvikling blir gjennomgått.

Læringsutbyte

Kjenne hovedtrekkene i sammensetningen og utbredelsen av Nordens arter og naturtyper i relasjon til økologiske forhold og historie. Utarbeidelse av feltkurs-rapport vil gi trening i vitenskapelig rapportering.

Krav til forkunnskapar

Obligatorisk delar av bachelor i biologi.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Feltkurs m/rapport

Vurderingsformer

Skriftlig, 3 timer

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no