Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Formidlingsprosjekt i biologi

Undervisningssemester

Vår.

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Studenten skal i løpet av emnet lage et formidlings- eller undervisningsopplegg om et aktuelt tema i biologi. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med en formidlings- eller utdanningsinstitusjon og være rettet mot en bestemt målgruppe, fortrinnsvis elever i videregående skole. Studenten kan i samråd med emneansvarlig og ekstern veileder velge ulike format for formidlingsprosjektet, inkludert digitale ressurser (film, lydinnspillinger, interaktive øvelser, simulering, apper) og fysiske installasjoner (utstillinger, illustrasjoner m.m.) som kan gjøres tilgjengelig for potensielle brukergrupper i etterkant. Emnet vil gi en generell innføring i formidlingstekniske metoder og verktøy og studentene vil få trening i å utvikle, vurdere og diskutere egne og medstudenters prosjekter.

Slik søker du:

 1. Meld deg på BIO296 på Studentweb innan fristen for emnepåmelding.
 2. Fyll ut søknadsskjemaet for praksis innan fristen for emnepåmelding.
 3. Dersom du får plass, blir du kontakta av emneansvarleg om aktuelle praksisplassar og du blir manuelt meldt til eksamen.
 4. Delta på oppstartsmøtet ved semesterstart. Sjekk timeplanen her på emnesida eller på Mitt UiB for dato og stad.

Spørsmål? Ta kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

Arbeidsomfang

Arbeidsomfang inkludert gruppeundervising og sjøvstendig prosjekt skal tilsvare 270 timar.

Læringsutbyte

Etter gjennomført emnet skal studenten ha

 • praktisk erfaring i å gjennomføre et undervisnings- eller formidlingsprosjekt
 • innsikt i ulike formidlingstekniske verktøy og metoder
 • trening i å bruke biologisk kunnskap til å popularisere, tilrettelegge og formidle aktuelle tema
 • reflektert over egen og andres presentasjonsteknikk og formidlingspraksis
 • forståelse for hvordan en kan tilpasse tema til bestemte målgrupper
 • innsikt i vanlige arbeidsoppgaver og metoder i en formidlings- eller utdanningsinstitusjon

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske deler av bachelorgraden i biologi, havbruksbiologi eller miljø- og ressursfag.

Krav til studierett

Emnet er tilpassa studentar i siste del av bachelorprogrammet eller på mastergradsnivå.

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. andre opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk orienteringsmøte.
 • Obligatorisk midtsemestermøte.
 • Obligatorisk praksisopphald.
 • Obligatorisk presentasjon av praksisopphaldet.

Obligatoriske aktivitetar må bli godkjende for at ein skal få vurdering av praksisrapporten, som gjev karakter i emnet.

Vurderingsformer

 • Praksisrapport, utgjer 100% av total karakter.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen hvert semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon