Hjem
Studentsider
Masteremne

Biostatistikk II

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

The course introduces some statistical tools for regression analysis. It consists of lectures and computer based practicals, beginning with ordinary least squares and then developing other regression methods that allow the assumptions of ordinary least squared to be relaxed. The course is followed by a take home exam which covers both theoretical and practical aspects of the course.

Læringsutbyte

After completing the course, students should be able to:

  • Describe the estimator in ordinary least squares
  • Explain the assumptions of ordinary least squares and the consequences of violating these assumptions
  • Recognise when assumptions ordinary least squares are violated
  • Choose appropriate regression techniques given the properties of the data
  • Interpret regression diagnostics and plots
  • Build parsimonious models
  • Make predictions with confidence intervals
  • Analyse data in a modern statistical package
  • Have some of the statistical skills necessary for their thesis projects

Krav til forkunnskapar

Bachelor i biologi eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

BIO300B Biostatistikk (5 sp) eller tilsvarande.

Krav til studierett

For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga og at du oppfyller forkunnskapskrava.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Seminar. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 semestre, inkludert semesteret aktiviteten vart avlagt i.

Vurderingsformer

Skriftlig hjemmeeksamen på utleverte datasett.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Eksamen kun i semester med undervisning.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon