Hjem
Studentsider
Masteremne

Ordinasjon og gradientanalyse

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Kurset introduserer noen statistiske verktøy for å analysere og tolke økologiske data. Den består av forelesninger, og PC-baserte øvinger dekker direkte og indirekte ordinasjon, cluster-analyse og regresjonstrær. Kurset er etterfulgt av en hjemmeeksamen som omfatter både teoretiske og praktiske aspekter av pensum.

Læringsutbyte

After completing the course, students should be able to:

  • Explain why the statistical properties of ecological data mean it can needs appropriate methods
  • Explain why parsimonious models and methods should be preferred
  • Describe the advantages and disadvantages of different numerical methods
  • Choose appropriate techniques for analysing data
  • Interpret diagnostics
  • Build parsimonious models
  • Generate and interpret relevant plots
  • Analyses data in a modern statistical package
  • Have some of the statistical skills necessary for their thesis projects

Krav til forkunnskapar

Bachelor i biologi eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

BIO250 Palaeoøkologi (10 sp), BIO300A Akademisk skriving (5 sp) og BIO300B Biostatistikk (5 sp), eller tilsvarande.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon