Hjem

Utdanning

Masteremne

Næringsmiddelkjemi og analyse

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBIO306
  • Talet på semester1
  • Språk
  • Ressursar