Hjem
Utdanning
Masteremne

Akustiske metodar i fiskeri- og marinbiologi

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeBIO333
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

The lectures give an introduction to physical and biological principals for hydroacoustic detection and measurements of marine organisms, with main focus on fish and zooplankton. The basic laws for sound in the ocean are first dealt with. Further, the function and operation of a scientific echo sounder, the echo integrator and sonar will be described and demonstrated through practical training. In particular, acoustic methods for abundance estimation of fish and zooplankton in their natural environment are demonstrated. Also, survey methods and associated statistics for describing the vertical and horizontal distribution of organisms, their identification and behavior will be dealt with. Method limitation and recognized errors will be presented.

Læringsutbyte

After completing the lectures and reading, the student is expected to know:

 • Know the basic parameters of underwater acoustics.
 • Describe the backscattering properties of fish and other aquatic organisms.
 • Describe the fundaments for echo counting and echo integration.
 • Describe the standard calibration procedures for echo sounders.
 • Understand the difference between single beam, split beam, multibeam and sonar.
 • Describe how the two way transmission loss may be compensated for. (TVG).
 • How targets can be identified acoustically.
 • Know the advantage and statistical limitation in transect sampling, as compared to random sampling.
 • How to measure the mean target strength of fish.
 • How to measure swimming speed and swimming direction of single targets.
 • How and when biological sampling is conducted in acoustic surveys.
 • How length samples from multiple stations within strata is combined for demersal and pelagic fish surveys.
 • Know about the most recognized errors and limitations in acoustic surveys.

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske deler av bachelor i biologi/bærekraftig havbruk

Tilrådde forkunnskapar

BIO240 eller BIO280, BIO325

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Regneøvelser. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

Vurderingsformer

Muntlig eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no