Hjem
Studentsider
Masteremne

Populasjongenetiske metodar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

The literature deals with the theoretical background for using population genetic methods to identify closely related species and to study the species and population structure. It will also show how the different methods can be used in taxonomic and authenticity work. The course will contain practical analysis of genetic variation through electrohoresis of proteins, microsatelites and DNA analysis. Examples will be chosen from marine species. Interpretation and analysis of the results will be emphasized, and literature studies will be performed through given seminars presented by the students.

Læringsutbyte

Populasjonsgenetiske metoder har mange ulike bruksområder: artsidentifisering, populasjonsstudier, sporing, autentisering, taksonomi osv. Kurset tar for seg teoretisk og praktisk bruk av ulike molekylærgenetiske teknikker. Studentene vil bli presentert for grunnlaget for å gjennomføre populasjonsgenetiske analyser samt praktisk bruk av genetiske verktøy. Det vil bli lagt vekt på tolkning og behandling av genetiske data, samt studium av ny relevant litteratur.

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske deler av Bachelor i biologi.

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggjande kunnskapar i biologi samt laboratorieerfaring.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i praktisk laboratoriearbeid og litteraturstudiar.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen. Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Kontakt

Eksamensinformasjon