Hjem
Studentsider
Masteremne

Økologi i Antropocen

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBIO347
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggande økologisk forståing gjennom økologiske emne i bachelorløpet (t.d. Bio102, BIO201)

Krav til studierett

Master og PhD. Anbefalt emne i masterprogrammet Biodiversitet, Evolusjon og Økologi

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesingar og skriftleg oppgåve (essay).Obligatoriske aktivitetar gyldige kun i undervisingssemesteret.

Vurderingsformer

Skriftleg oppgåve (essay).

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no