Hjem
Utdanning
Masteremne

Praktisk trening i vitskapsformidling

Studienivå (studiesyklus)

Master, ph.d.

Undervisningssemester

Vår. Neste gang våren 2020.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Tilrådde forkunnskapar

BIO300A

Krav til studierett

Masterprogram i biologi, Profesjonsstudium i fiskehelse, ph.d.-utdanninga

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Aktivitetar som må vere godkjent for å bestå emnet:

Deltakelse på workshops (>80%)

Muntleg presentasjon

Obligatoriske innleveringar

Avsluttande muntleg presentasjon

Karakterskala

Godkjent/Ikkje godkjent

Vurderingssemester

Kun i semester med undervisning

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Eksamensinformasjon