Hjem
Studentsider
Masteremne

Innføringskurs i praktisk fiskehelsearbeid

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBIO376
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Praksisperioden skal omfatte arbeide i fiskehelsetjenesten.

Læringsutbyte

Kurset skal gi studentene innblikk i oppbygging og organisering av fiskehelsetjenesten.

Krav til forkunnskapar

Opptak til Master i Fiskehelse.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt Masterprogram i fiskehelse.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praksis m/rapport

Vurderingsformer

Bestått/ikke bestått

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Fagleg overlapp

MAR 371: 5 sp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon