Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve i biologi

  • Studiepoeng30
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeBIO399K
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon