Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Cancer Genomics

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeCCBIO906
 • Ressursar

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Engelsk

Kursinnhald

Målet med kurset er å gi deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap om genomskala¬analyser av genforandringer i pasientprøver og i eksperimentelle modeller. Kurset vil fokusere på ulike metoder basert på ¿dyp-¿ eller ¿nestegenerasjonsekvensering¿, NGS, av RNA og DNA i svulster og normalprøver. Også analyser av kromatinets og kjernens struktur blir forelest, samt etiske og juridiske forhold og arvelig kreftpredisposisjon.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført kurs, skal kandidatene ha:

Kunnskap om

 • Hvilke typer mutasjoner som skjer under eller kan predisponere for kreftutvikling.
 • Hvordan disse kan påvises med NGS-metoder og analyseres bioinformatisk.
 • Hvordan mutasjonsanalyse kan brukes til stratifisering av pasienter både diagnostisk og terapeutisk.
 • Ulike konsekvenser av gitte mutasjoner i ulike celletyper.
 • Etiske og juridiske regler for genetiske analyser av pasientmateriale.

Ferdigheter

 • Kunne formulere problemstillinger, velge metoder og planlegge for gjennomføring av NGS-analyser på pasientprøver.
 • Kunne vurdere nytte og begrensinger ved bruk av NGS-metoder i diagnostikk og kreftforskning.
 • Kjenne til hvilke kontaktpunkter som finnes for NGS i Bergen.
 • Kunne formilde relevant litteratur og metoder for kreftgenomikk.

Generell kompetanse

 • Kunne vurdere hvordan kunnskap om mutasjoner kan føre til økt kunnskap om tumorbiologiske mekanismer, bedre og mer presis diagnose og til målrettet behandling og oppfølging av kreftpasienter.

Undervisningsperiode

Én gang per år (vår).

Studiepoeng

3 studiepoeng (50-60 t studentarbeid)

Formelle krav

Påmelding og -fristar

Registering via denne lenken.

Krav til forkunnskapar

Krav om fullført utdanning på mastergradsnivå eller opptak på Forskerlinjen.

Tilrådde forkunnskapar

Medisinsk eller helsefagleg bakgrunn, eller ph.d.-prosjekt med medisinsk/helsefagleg innhald. Basal forståelse om kreft og cellebiologi er nødvendig.

Inngår i opplæringsdel

Anbefales som del av opplæringsdelen for ph.d.-kandidater knyttet til Forskerskolen til CCBIO.

Vurderingsform

For å stå i emnet, må kandidaten:

 • Forberede spørsmål i forkant av kursstart
 • Delta i 90 prosent av undervisningen
 • Forberede seg til og delta aktivt i gruppearbeid
 • Levere inn et 1-sides skriftlig gruppearbeid

Følgende karakterskala blir brukt:

Bestått / Ikke bestått

Fagleg overlapp

Nei

Kven kan delta

Emnet retter seg i hovedsak mot ph.d.-kandidater knyttet til Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), men er også åpent for andre studenter, forskerlinjestudenter og ph.d.-kandidater.

Utfyllande informasjon

Program

Tre fulle dager med forelesninger og seminar

Gruppearbeid med diskusjon og individuell presentasjon

Litteratur: se obligatorisk pensum under

Kontaktinformasjon

Kurskoordinator

Rebecca Nguyen

rebecca.nguyen@uib.no

Administrasjon

Kjetil Utvik Harkestad

kjetil.harkestad@uib.no

Fagleg ansvar

Faglig ansvar

Liv Cecilie Thomsen

Erling Høivik

Kurskoordinator

Rebecca Nguyen

Innleiarar

TBA

Kjernelitteratur

Litteraturliste kan åpnes via denne lenkenvedlegg.uib.no/?id=defee1dc82e13a53d39c5e84295f3707.

Undervisningsstad

Bergen

Kontakt

Undervisningsperiode

Én gang per år (vår).