Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Datasett

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust (første gong haust 2021)

Mål og innhald

Programmering og verktøy for tilrettelegging og analyse av data. Import og eksport av data. Visualisering. Omforming og transformering av datasett (`Data wrangling`). Ressursar og programvare i Python for analyse, som PANDAS og NLTK.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har grunnleggjande kunnskapar om omforming og tilrettelegging av data for analyse.
 • Har grunnleggjande kunnskapar om visualisering.
 • Har kjennskap til programvare for analyse, som PANDAS og NLTK.

Ferdigheit

Studenten

 • Kan tilretteleggje datasett for analyse ved hjelp av Python.
 • Kan gjennomføre enkle analyser ved hjelp av Python og Python-basert programvare.

Krav til forkunnskapar

DATA110, INFO132 eller tilsvarande

Krav til studierett

Ope for studentar med studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, lab-øvingar og oppgåveløysing (normalt 2 timar forelesing og 2 timar data-lab i 6-8 veker). 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2 obligatoriske innleveringar som må godkjennast.

Vurderingsformer

Skuleeksamen, 3 timar.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  26.11.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen