Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Fagsamtale og munnleg formidling

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Rettleidd oppgåve

  Innleveringsfrist
  11.09.2019, 13:00
  Trekkfrist
  21.08.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen