Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Algoritmar og programmering

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

2,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsstad

Digitalt

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje studentane ei praktisk innføring i programmering ved hjelp av programmeringsspråket Python.

Innhald:

Emnet dekker enkle prinsipp innan programmering og algoritmer.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar og ferdigheiter:

Kunnskapar

Studenten

 • Kjenner grunnleggande tankegang i programmering

Ferdigheiter

Studenten kan

 • køyre enkle program
 • forskjellige måtar å lagre data
 • enkel behandling av datasett

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

For opptak på emnet er det krav om studierett ved Universitetet i Bergen og opptak til DIGI-emner. Emnet har ei avgrensing på 200 plassar hausten 2022

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar/ 2 timar pr. veke

Førelesningar/ 7 veker

Mogleg tilbod om fysisk undervisning ved UiB-campus.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsform:

 • 2 timars digital heimeeksamen

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@ii.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@ii.uib.no

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftlig skuleeksamen

  Dato
  19.10.2022, 16:15
  Trekkfrist
  01.10.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen