Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Digital vurdering testemne

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Digital eksamen

  Trekkfrist
  30.08.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skoleeksamen I

   Dato
   13.09.2019, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skoleeksamen II

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skoleeksamen III

   Dato
   12.12.2019, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig eksamen I

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig eksamen II Gruppe

   Dato
   28.09.2019
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Hjemmeeksamen I

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Hjemmeeksamen II

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgaveinnlevering I

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgaveinnlevering II Gruppe

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Bacheloroppgave I Semesteroppgave

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Bacheloroppgave II oppgave

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgave I

  • Eksamensdel: Masteroppgave II

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen