Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Designstrategier og prosesser

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studenten innsikt i virkemidler gjennom bruk av ulike designmetoder og prosesser for best mulig oppgaveoppnåelse.

I emnet vil studenten bli bevisst hvordan man oppnår en ønsket designstrategi. Dette gjøres gjennom ulike tilnærmingsmåter i design, eksempelvis å skape gjenstander for å løse et problem, være en reflekterende designer, være en meningsskaper eller løse komplekse problemer i samarbeid med andre.

Emnet vil gi studenten innsikt i et teoretisk og historisk perspektiv av designerens tenkemåter. Kombinere teori og praksis gjennom eksperimentering og utprøving. Gi en innsikt i kompleksiteten, men også mulighetene det gir å jobbe tverrfaglig for å belyse komplekse problemer i samfunnsrelaterte utfordringer.

Emnet tar opp tema som:

 • Design Thinking; praksis og historikk
 • Fagterminologi, persepsjon, kognitiv forståelse og semiotikk
 • Brukerinvolvering og brukerprosesser
 • Medmenneskelig tilnærming gjennom brukerinvolvering
 • Ideutviklingsmetoder
 • Metoder for å jobbe saman i tverrfaglige team.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Har kjennskap til metoder for å utvikle kreative idèer.
 • Forstår «Wicked problems» i design-sammenheng og kan identifisere kompleksiteten.
 • Har kjennskap til ulike brukerprosesser og brukerinvolvering.
 • Har kjennskap til relevante verktøy ved å jobbe tverrfaglig.

Ferdigheter:

 • Kan visualisere sine ideer på et grunnleggende nivå og viser innsikt i visualiseringsmuligheter.
 • Arbeide selvstendig med designrelaterte metoder og prosesser.
 • Kan jobbe sammen I tverrfaglige team.

Generell kompetanse:

 • Kan utvikle og teste prototyper, samt reflektere og forbedre.
 • Kan kommunisere og samhandle med andre i designfaglige utviklingsprosesser, innenfor og utenfor eget fagområde.

Krav til forkunnskapar

Opptak til emnet krever at følgende emner er bestått: DOR120 og DOR130.

Krav til studierett

Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design, studieretning møbeldesign og interiørarkitektur.

Arbeids- og undervisningsformer

I emnet vil studentene undevises gjennom en kombinasjon av teori og praksis ved eksperimentering og utprøving.

Eksempler på undervisning- og arbeidsformer i emnet:

 • Forelesninger
 • Workshops der studentene jobber både selvstendig og i team.
 • Studentene jobber med case-relaterte oppgaver der de får testet ut ferdigheter og kunnskap.
 • Eksperimentering og uttesting på/med brukere.
 • Selvstendig arbeid/egenstudier.
 • Veiledning vil foregå gruppevis.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det kreves oppmøte til introduksjon og annonserte gruppegjennomganger på Mitt UiB.

(ved bestått kan studenten melde seg til vurdering)

Vurderingsformer

I emnet skal kandidaten levere:

Skriftlig og visuelt refleksjonsnotat på maks 2000 ord + bilder.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Høst.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktes på studieveiloeder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Visuell/skriftleg refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  16.12.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen