Hjem
Studentsider
Masteremne

Fjellmedisin

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED212
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår, elektiv periode er i januar.

Mål og innhald

Emnet skal gi studentene en teoretisk og praktisk innføring i forebygging og behandling av

tilstander i det fjellmedisinske fagfeltet.

Emnet skal forberede studentene på å jobbe under utfordrende ytre rammer, lite utstyr og

lange transportveier.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskaper

Studenten

 • Har kunnskaper om de utfordringene som møter leger under krevende ytre rammer som høyde, kulde, mørke, lite utstyr og lange transportveier.
 • Har kunnskaper om forebygging og behandling av høydesyke, forfrysning, generell nedkjøling, brann og solskader, smertebehandling og behandling av traumer.
 • Har kunnskaper om fjellmedisin i en internasjonal sammenheng og organisering av redningstjenesten i Norge
 • Har kunnskaper om velegnet medisinsk utstyr i en fjellmedisinsk setting

Ferdigheter

 • Kan utføre en traumeundersøkelse i krevende omgivelser
 • Kan ta vare på seg selv i krevende omgivelser
 • Kan organisere og koordinere redningsaksjoner
 • Kan reponere brudd og dislokasjoner langt fra sykehus
 • Kan monitorere pasienter under lange transporter

Generell kompetanse

 • Har forståelse for egen sikkerhet ved ferdsel i skredutsatte omgivelser
 • Reflektere over legens rolle i et behandlingsteam utenfor legekontor eller sykehus
 • Kan fungere som leder og medlem av et team som rykker ut til skadet person på fjellet
 • Kan reflektere over styrker og svakheter med å bli på et skadested eller starte forflytning

Krav til forkunnskapar

Studenten må beherske skigåing med sekk utenfor løyper.

Tilrådde forkunnskapar

Forståelse for basal førstehjelp

Erfaring fra tur vinterstid

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, simulering og øvelser på fjellet.

Undervisningen blir i Bergen den første uken og på Finse den andre uken.

Krav til utstyr

Studenten må ha ski egnet for skigåing utenfor løyper, sekk, vintersovepose, liggeunderlag,

spade, søkestang, skredsøker, hodelykt og bekledning egnet for vinterfjellet.

Deltakerantall

Maksimum 20 studenter. Minimum er 8 studenter.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Alle undervisningsaktiviteter er obligatoriske.

Vurderingsformer

Bestått ved frammøte

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Emneevaluering

Skriftlig og plenumsevaluering

Kontakt

Klinisk institutt 1: studie@kliniskmedisin.uib.no