Hjem
Studentsider
Masteremne

Høyde- og dykkemedisin

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED226
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Emnet tilbys ikke våren 2020.

Vår, elektiv periode er i januar.

Mål og innhald

Kurset vil gi en innføring i fysiske og fysiologiske sider ved å oppholde seg i omgivelser hvor lufttrykket er enten lavere enn normalt som når en bestiger høye fjell eller høyere enn normalt som ved dykking, både fritidsdykking og mer komplisert arbeidsdykking. De vanligste helsemessige komplikasjoner til denne type aktivitet vil også bli belyst, særlig barotraumer og trykkfallsyke.

Hyperbart oksygen er nyttig som behandling og tilleggsbehandling ved flere lidelser. Rasjonale for slik behandling og de mest vanlige tilstander som kan behandles vil bli gjennomgått.

Læringsutbyte

Etter avsluttet kurs skal studenten ha:

 • kunnskap om grunnleggende fysiske lover som er relevante for opphold i høyfjellet, i omgivelser med omgivende trykk lavere enn på havoverflaten
 • kunnskap om grunnleggende fysiske lover som er relevante for dykking inkludert de viktigste fysikalske egenskaper for dykkernes pustegasser ¿ inkludert begrunnelse for ulike dykketabeller og begrensninger av gjentatte dykk
 • kunnskap om fysiologiske endringer ved endringer i en persons omgivende trykk, både ved bestigning av fjell og ved dykking
 • kunnskap om sykdommer og skader knyttet til endringer i omgivelsestrykk (barotraumer)
 • kunnskap om helseeffekter av endringer av de enkelte gassers partialtrykk (CO2, O2)
 • kunnskap om høydesyke
 • kunnskap om hvordan dårlig helse, sykdom eller skade kan påvirke en persons skikkethet som dykker og utgjøre en risiko for dykkeren, omgivelser og arbeidsoppgaver
 • kunnskap om hvordan gjøre målrettet risikovurdering
 • kunnskap om ulike former for dykking, fritidsdykking, innaskjærs dykking, metningsdykking
 • kunnskap om dykkerutstyr; både for fritidsdykking og yrkesdykking
 • kunnskap om minimumsundersøkelse, lover og forskrifter knyttet til helseundersøkelse av dykkere
 • kjennskap til organiseringen av HBO-tilbudet i Norge
 • kunnskap om trykkfallsyke
 • kjennskap til elektive og ØH-indikasjoner for HBO
 • kunnskap om mekanismer for behandlingseffekt ved HBO
 • kunnskap om bivirkninger og kontraindikasjoner for HBO
 • kjennskap til risiko for pasienter som behandles i trykkammer og for personell som arbeider under forhøyet omgivelsestrykk

Praktisk opplæring:

 • 1-2 dager vil kurset være på dykkerutdanningen, HVL, for demonstrasjon og opplæring i relevant dykkerutstyr. Studentene vil kunne få teste enklere dykkeutstyr i skolens basseng under oppsyn.
 • Studentene vil få demonstrert både det store trykkammeret og de små trykkamrene ved Seksjon for hyperbarmedisin, Yrkesmedisinsk avdeling.
 • Skal trene på å gi førstehjelp ved trykkfallsyke
 • Skal øve på å varsle dykkerulykke

Ferdigheter:

etter gjennomført opplæring skal studenten:

 • Være i stand til å gjøre nødvendig medisinsk undersøkelse og risikovurdering for å vurdere om en person er skikket til å oppholde seg og evt arbeide under hypo- eller hyperbare forhold.

Krav til forkunnskapar

Kurset forutsetter kunnskap på nivå med 4 semester i medisinstudiet eller høyere, og at studentene kan undersøkele lungefunksjon med spirometri, kan teste hørsel og måle blodtrykk og puls.

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og praktiske øvelser.

Maksimum 20 deltakere

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjenning av kurset forutsetter fremmøte i minst 80% av undervisningen.

Vurderingsformer

Gjennomgang av gruppeoppgaver og en kursprøve

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Kontakt

elektiv@med.uib.no

Tlf: 55 58 64 00