Hjem

Utdanning

Masteremne

Praktisk oftalmologi

Undervisningssemester

Vår, de to siste ukene av den elektive perioden. Den elektive perioden er de fire første ukene av vårsemesteret.

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi undervisning i oftalmologi som skal forberede studenten på evt. framtidig arbeid innen øyefaget.

Kurset skal øke kunnskapen om ulike øyesykdommer og behandling av disse. Det fokuseres på praktiske ferdigheter og bruk av moderne undersøkelsesutstyr. Disseksjon og enkle øyekirurgiske prosedyrer planlegges utført på griseøyne.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten

  • kan symptomer og funn ved ulike øyesykdommer og øyeskader.
  • kjenner til øyets oppbygging og anatomi samt enkle kirurgiske prinsipper.
  • forstår bruken av moderne oftalmologisk undersøkelsesutstyr.

Ferdigheter:

Studenten

  • Kan utføre diagnostiske og behandlingsmessige prosedyrer.

Generell kompetanse:

Studenten

  • forstår de påkjenninger og praktiske problemer som en alvorlig øyesykdom kan medføre, og har kjennskap til aktuelle hjelpetiltak.

Krav til forkunnskapar

Gjennomgått undervisning i øyesykdommer (7. semester)

Krav til studierett

Medisinstudiet.

8. til 12. semester i medisinstudiet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesning, kurs/gruppearbeid, hospitering ved ulike seksjoner på avdelingen.

Deltakerantall:

Min 5 og maks 20 studenter.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk frammøte til alle deler av kurset (Studenter kan være borte inntil 2 dager pga sykdom.)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i form av kortsvarsoppgaver relatert til forelesninger og kurs.

Karakterskala

Bestått / ikke bestått

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Felles evaluering ved kursets avslutning

Emneansvarleg

Klinisk institutt 1, Seksjon for oftalmologi, Gunnar Høvding og Jørgen Krohn.

Administrativt ansvarleg

Klinisk institutt 1

Kontakt

Kontaktinformasjon

Klinisk institutt 1 studie@kliniskmedisin.uib.no

Eksamensinformasjon