Hjem
Studentsider
Masteremne

Moderne endokrinkirurgi: fra bilete til behandling

  • Studiepoeng3
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeELMED318
  • Talet på semester1
  • Språk

    Norsk

    Norwegian (English if foreign students in course)

  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

3 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

master

Undervisningssemester

Vår, elektiv periode er i januar.

Mål og innhald

Mål:

Formidle grunnleggjande kompetanse i å planlegge eit behandlingsløp for skjoldbruskkjertelknuter og skjoldbruskkjertelkreft (cancer thyreoidea) samt hyperparathyreoidisme basert på preoperativ biletdiagnostikk.

Innhald:

Kirurgisk behandling av thyreoideaknuter og cancer thyreoidea

Preoperativ ultralyd og finnålsbiopsi og evt. scintigrafi for funn i skjoldbruskkjertel og bikjertler

PET/CT med [18F]FDG for cancer thyreoideae og [11C]metionin for bikjertler

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

- har grunnleggjande forståing for biletdiagnostikk med ultralyd og radioaktive sporstoff i diagnostikk av knuter i halsen

- har grunnleggjande forståing for selektive vevsprøver og cytologi sin rolle for å val av behandlinga

- forstår grunnprinsippa for ulike behandlingsstrategiar ved thyreoideaknuter, thyreoideacancer og ved hyperparathyreoidisme

Ferdigheiter

Studenten ..

- kan utføre en grunnleggende ultralydundersøkelse av halsen

- kan visualisere og granske en PET/CT i eigna progamvare

- kan utarbeide ein kirurgisk behandingsplan for thyreoideaknuter, cancer thyreoideae og hyperparathyreoidisme

- kan skrive rekvisisjon til patologisk undersøking

- kan gi konstruktiv tilbakemelding til kolleger

Generell kompetanse

Studenten ..

- forstår hvordan klinikk sammen med biletdiagnostikk bestemmer den kirurgiske fremgangsmåten

- forstå i hvilken grad protokollene for utredning og behandling av pasienten er basert på kliniske studier.

Krav til forkunnskapar

Fullført de tre første årene av medisinstudiet

Tilrådde forkunnskapar

Radiologi: gastroradiologi (6. Semester) Endokrinologi (8. Semester, MED 8) Innføring i kirurgi (6. og 8. semester)

Studiepoengsreduksjon

Ingen.

Krav til studierett

Medisinstudiet, 4. og 6. studieår

Arbeids- og undervisningsformer

E-læring på mitt.uib.no, daglige hospiteringer, daglig samling i plenum kl. 15:00 - 16:00 h

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Hospitering, forelesing med etterfølgjande diskusjon i plenum, bildeprosessering og -gransking i smågrupper basert på oppgaver på mitt.uib.no og kasus på https://nukoa.ihelse.net

Simulering i smågrupper.

Antall deltakarar:
Minimum: 6
Maksimum: 8

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80 % av samlinger.*

8 hospiteringer.

Bestå alle oppligatoriske e-læringsoppgåver på mitt.uib.no før og etter dei daglege samlingane.

*1 gjennomført bonusoppgave teller for 1 samling

Vurderingsformer

E-læringsoppgaver på mitt.uib.no

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen begrensninger.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Nettforelesingar under http://www.uib.no/radionett/nuklear/undervisning

Nasjonale retningslinjer om behandling av thyreoideacancer (Helsedirektoratet 2017)

Russ G, Bonnema SJ, Erdogan MF et al. European Thyroid Association Guidelines for Ultrasound Malignancy Risk Stratification of Thyroid Nodules in Adults: The EU-TIRADS. Eur Thyroid J 2017;6:225-237.

Brauckhoff K, Biermann M. Multimodal imaging of thyroid cancer. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity. 2020 Oct;27(5):335-44 (Open Access)

Emneevaluering

Anonymisert tilbakemelding etter gjennomført kurs på https://mitt.uib.no

Programansvarleg

Programutvalet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Martin Biermann (K1), Katrin Brauckhoff (K2)

Administrativt ansvarleg

Klinisk institutt 1

Kontakt

elektiv@med.uib.no

Tlf: 55 58 64 00