Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Numeriske metodar for prosessteknologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeENERGI255
 • Talet på semester1
 • Språk

  Engelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar.

 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi innføring i numeriske metodar for behandling av strøyming, masse- og varmetransport egnet for industribruk samt grunnleggande prinsipp for statistisk fysikk og statistiske ensembler.

Emnet skal formidle forståing for dei basale fysiske og matematiske prinsipp som lager grunn for bruk av numeriske metodar i prosessteknologi.

Innhald:

Beskriving av ulike typar strøyming. Navier-Stokes likningane. Numeriske metodar for behandling av strøyming, masse- og varmetransport (Computational fluid dynamics). Grunnleggande prinsipp for statistisk fysikk og statistiske ensembler. Molekylær simulering. Introduksjon til molekylær dynamikk og Monte Carlo-simuleringar. Programmering i Python.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • Skal opppnå ein forståing av dei grunnleggande transportligniger brukt av prosessteknologi
 • Kunne vite korleis dei ulike numeriske teknikkane blir brukt til kvantitativ behandling av strøymande fluid og grenseflatesystem ved prosjektering/design av prosessteknisk utstyr

Ferdigheiter

Studenten skal

 • Beherskar grunnelgende ferdigheter med Linux operativsystem
 • Kunne programmering i Fortran for CFD-formål
 • Kunne modifisere/vedlikkeholde eksisterende Fortran programpakker

Generell kompetanse

Studenten

 • skal ha kyndighet å lese avanserte bøker on CFD metodar og vitskapelige artiklar samt arbeide med CFD-pakker brukt av industrien og kjenne godt til deres styrker or svakheiter.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT160 eller INF109

Studiepoengsreduksjon

PTEK204: 5 SP

PTEK205: 10 ECTS

Krav til studierett

Emnet er opent for alle studentar med ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Dersom stor pågang vil studentar innan prosessteknologi bli prioritert.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar og datalaboratoriearbeid

Forelesningar/ 3 timer pr. veke

Datalaboratorierarbeid/ 1 time pr. veke

Forelesningar/ 15 veker

Datalaboratorierarbeid /13 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

To godkjente obligatoriske oppgåver i Fortran programmering. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 påfølgande semester etter godkjenninga

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen (4 timer)

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen A-F

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kun i haust semester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Institutt

Institutt for fysikk og teknologi

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder.ppt@ift.uib.no

Tlf: 55 58 28 64

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.06.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  25.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted