Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Examen facultatum - Innføring i europeisk historie og politikk

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

EUR101 Innføring i europeisk historie og politikk er eit samarbeid mellom Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap og Institutt for samaliknande politikk. Emnet er sett saman av to hovuddeler:

1. Idear og førestillingar om Europa frå antikken til andre verdskrig.

2. Europeisk politisk historie og det europeiske integrasjonsprosjektet etter 1945.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjere greie for korleis idear og førestillingar om Europa har utvikla seg frå antikken til i dag.
 • gi oversyn over den moderne politiske historia i Europa med hovudvekt på det europeiska integrasjonsprosjektet frå 1945 til i dag.
 • gjere greie for det politiske systemet og dei sentrale politiske institusjonane i EU

Ferdigheiter

Studenten kan

 • diskutere den politiske historia i Europa med hovudvekt på det europeiska integrasjonsprosjektet frå 1945 til i dag
 • drøfte utfordringar og problem med det politiske systemet og dei sentrale politiske institusjonane i EU

Generell kompetanse

Studenten kan

 • diskutere og stille seg kritisk til fagstoff og fagleg argumentasjon

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminargrupper

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei obligatorisk oppgåve, maksimalt 1500 ord. Oppgåva må vere godkjent før ein kan gå opp til eksamen. Obligatorisk arbeid som er godkjent har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Emnet blir evaluert jamleg

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for samanliknande politikk, e-post: studieveileder@isp.uib.no.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  19.11.2019, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  05.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen