Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Studieførebuande kurs i fransk i Caen

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterSommer
 • EmnekodeFRAN600
 • Talet på semester1
 • SpråkFransk og norsk
 • Ressursar

Viktig informasjon

På grunn av koronasituasjonen vil det desverre ikke være mulig å gjennomføre sommerkurset som planlagt i 2020.

Beskrivelse

FRAN600 er et studieforberende kurs i fransk, rettet mot deg som skal studere i Frankrike og derfor trenger økte forkunnskaper i muntlig og skriftlig fransk. Kurset arrangeres ved det fransk-norske studiesenteret i Caen med intensiv undervisning over 4 uker i august.

Kurset er delt inn i to nivåer. Du tar en plasseringstest første kursdag, som hjelper deg til å finne ut om du er påmeldt riktig nivå. Begge nivåer forutsetter et visst grunnlag i fransk, se Anbefalte krav til forkunnskaper under.

Du må også fylle ut egenerklæring om franskkunnskaper, som du laster opp som vedlegg til selve søknaden.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er studenter som skal ha et utvekslingsopphold ved et fransk universitet, eller som vil forberede seg til videre gradsstudier i Frankrike.

Det er 35 studieplasser på dette kurset. Studenter ved universiteteter og høgskoler blir prioriterte ved opptak. Ved eventuelle ledige plasser vil ikke-studenter også kunne få tilbud om plass.

Undervisning

Intensivt sommerkurs over 4 uker.
 

Undervisningen består av 30 % forelesninger, 60 % gruppetimer og 10% veiledningstimer, totalt 20-25 timer.

Vurdering / eksamen

Kurset avsluttes med skriftlig hjemmeksamen mot slutten av studieoppholdet i Caen.

Anbefalte forkunnskaper

Nivå 1 passer for deg som har:

 • To år med fransk nivå 1 eller C-språk, eller ett år med fransk B-språk fra videregående skole
 • Fransk som tilvalgsspråk (tre år) fra grunnskolen
 • Eller dokumenterte tilsvarende forkunnskaper

Nivå 2 passer for deg som har:

 • Tre år med fransk C-språk eller to år med fransk B-språk fra videregående skole
 • Eller dokumenterte tilsvarende forkunnskaper

Kontakt

Kontakt

Institutt for fremmedspråk
v/ Ingvild Nilssen
55 58 23 73
evu@if.uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs