Hjem
Studentsider
Masteremne

Genetisk rettleiing: masteroppgåve

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått alle emne i 1. år på Masterprogram i helse og samfunn, retning genetisk rettleiing.

Krav til studierett

Studentar som er tatt opp til Masterprogram i helse og samfunn, retning genetisk rettleiing

Karakterskala

Karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Vurderingssemester

Vår

Innleveringsfristar: 15. mai (vårsemester) og 15. november (haustsemester)

Emneevaluering

Evaluering med emnerapport til studiekvalitetsbasen kvar 2. gong (4. år)

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studie@igs.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Masteroppgåve

    Trekkfrist
    01.02.2021
    • Eksamensdel: Justerande muntlig

    • Eksamensdel: Masteroppgåve