Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Introduksjon til geografiske informasjonssystem (GIS) og geovisualisering

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEO620
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Beskrivelse

Målet med kurset er å gi en introduksjon til GIS slik at deltakerne selv kan planlegge og gjennomføre alle stegene i et GIS-basert prosjekt. Gjennom kurset skal deltakerne opparbeide seg et solid teoretisk og praktisk grunnlag for å arbeide selvstendig videre med mer avanserte analyser i åpen eller proprietær GIS-programvare. 

Kurset skal gi forståelse for grunnleggende kartografiske begreper og teori som er basis for å jobbe med geografiske data i GIS. 

Kurset har hovedfokus på praktisk GIS-arbeid og vi benytter åpen og gratis tilgjengelig GIS-programvare (QGIS). Kurset tar for seg følgende tema:

 • Hvordan stedfeste data og hvordan bruker vi ulike datamodeller for å representere disse
 • Oversikt over- og innhenting av romlige data fra ulike kilder i GIS-programvare
 • Romlige databaser, datastrukturer og datakvalitet
 • Teori rundt- og praktisk øving med verktøy som brukes for å editere og analysere romlige data
 • Visualisering av romlige data og utforming av tematiske kart

Nytt kurs vil etter planen starte våren 2020. Mer informasjon kommer i september.

Undervisning

Kurset er nett- og samlingsbasert.

Samlingane er basert på seminarundervisning og praktisk arbeid i datalab, kombinert med tilbakemelding frå undervisar og medstudentar.

Undervisningsplan våren 2019
Oppstartssamling fredag 25. januar (frivillig)
Studiesamling 27. - 29. mars (obligatorisk)
Innlevering eksamenssvar: fredag 31. mai 2019

Vurdering / eksamen

Mappevurdering:

 • To ulike tematiske kart basert på praktisk arbeid
 • Prosjektoppgave med relevant teori, datasett og geovisualisering (omfang ca 6000 ord)

Elektronisk innlevering innen 31. mai 2019

Vurderes til bestått/ikke bestått. Begge komponentene må være bestått.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkjarar over 25 år blir tekne opp på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse, som ein ikkje treng dokumentere. Søkjarar under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For spørsmål om faglig innhold:

Institutt for geografi
55 58 30 62
studieveileder@geog.uib.no

Førsteamanuensis Gidske Leknæs Andersen
Tlf 55 58 30 80
Gidske.Andersen@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs