Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Introduksjon til geografiske informasjonssystem (GIS) og geovisualisering

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEO620
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Beskrivelse

Målet med kurset er å gi en introduksjon til GIS slik at deltakerne selv kan planlegge og gjennomføre alle stegene i et GIS-basert prosjekt. Gjennom kurset skal deltakerne opparbeide seg et solid teoretisk og praktisk grunnlag for å arbeide selvstendig videre med mer avanserte analyser i åpen eller proprietær GIS-programvare. 

Kurset skal gi forståelse for grunnleggende kartografiske begreper og teori som er basis for å jobbe med geografiske data i GIS. 

Kurset har hovedfokus på praktisk GIS-arbeid og vi benytter åpen og gratis tilgjengelig GIS-programvare (QGIS). Kurset tar for seg følgende tema:

 • Hvordan stedfeste data og hvordan bruker vi ulike datamodeller for å representere disse
 • Oversikt over- og innhenting av romlige data fra ulike kilder i GIS-programvare
 • Romlige databaser, datastrukturer og datakvalitet
 • Teori rundt- og praktisk øving med verktøy som brukes for å editere og analysere romlige data
 • Visualisering av romlige data og utforming av tematiske kart

Undervisning

Kurset er nett- og samlingsbasert.

Samlingene er basert på seminarundervisning og praktisk arbeid i datalab, kombinert med tilbakemelding fra faglærer og medstudenter.

Vurdering / eksamen

Mappevurdering:

 • To ulike tematiske kart basert på praktisk arbeid
 • Prosjektoppgave med relevant teori, datasett og geovisualisering (omfang ca 6000 ord)

Vurderes til bestått/ikke bestått. Begge komponentene må være bestått.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkere over 25 år blir tatt opp på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse, som du ikke trenger å dokumentere. Søkere under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse (GSK). Du kan laste opp eventuell nødvendig dokumentasjon på GSK underveis i søknadsprosessen.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For spørsmål om faglig innhold:

Institutt for geografi
55 58 30 62
studieveileder@geog.uib.no

Førsteamanuensis Gidske Leknæs Andersen
Tlf 55 58 30 80
Gidske.Andersen@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs