Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeGEO625
  • Talet på semester1
  • Språk

    Norsk

  • Ressursar

Beskrivelse

Emnet gir introduksjon til problemstillingar og sentrale tenkjemåtar i samfunnsgeografien. Emnet fokuserer på økonomiske globaliseringsprosessar med konsekvensar for produksjonssystem, lokalisering av arbeidsplassar , miljø og bærekraftig utvikling og omstilling. Utgangspunktet er økonomisk geografi som analyserer endringsprosessar i samfunnet internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Undervisninga blir vidareført i kultur- og sosialgeografiske problemstillingar kopla mot spørsmål om stad og by.

Les meir i emnebeskrivelsen 

NB: Emnet vert ikkje tilbode i 2019. Ta kontakt med UiB Videre eller Institutt for geografi for eventuelle spørsmål.

Målgruppe

Kurset gir kompetanse som er relevant mellom anna for deg som har arbeidsoppgåver knytta til lokaliseringsvedtak, strategisk næringsplanlegging, regionale utviklingsstrategiar, undervisning og forsking i kommunar, fylkeskommunar eller i ulike delar av privat sektor.

Undervisning

Undervisninga består av 1-2 forelesningar á 2 timer pr. veke + ei halvdagssamling med 3 forelesningar. Totalt 10-12 forelesningar. 

1 seminar á 2 timer pr. veke, totalt 8-9 seminar.

Vurdering / eksamen

5 timars skriftleg skoleeksamen ved Universitetet i Bergen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkjarar som er over 25 år blir tekne opp på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse, som du ikkje treng dokumentere. Søkjarar under 25 år må dokumentere at du har generell studiekompetanse (GSK).

Du kan laste opp vitnemål eller tilsvarande dokumentasjon når du søker plass, eller sende på e-post til videre@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs