Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Mikroskopi

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeGEOV241
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk. Deler av kurset blir undervistpå norsk dersom berre norskspråkleg studentar.
  • Ressursar

Undervisningssemester

Høst. Emnet går ikkje hausten 2019.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir praktisk øvelse i gjenkjennelse av bergartsdannende mineraler i magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter. Emnet starter med teori om optisk mikroskopering i planpolarisert lys. Den andre delen av emnet er viet til opplæring i identifisering av de vanligste silikat- og andre bergartsdannende mineraler. Siste delen av emnet tar sikte på tolkning av teksturforholdet mellom mineraler i magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter. En forelesning er også viet til elektronmikroskopi teknikken.

Læringsutbyte

Gjennomføring av kurset vil gjøre en i stand til

  • å identifisere bergartsdannende mineraler i tynnslip
  • å tolke noen av de vanligste teksturer i magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter.

Krav til forkunnskapar

GEOV103 og GEOV101

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praktiske øvingar.Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i inneværende semester.

Vurderingsformer

Mappevurdering. Det er kun mulig å vurderingsmelde seg og levere rapport i semestre med undervisning.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL241

Vurderingssemester

Høst. Det er kun mulig å vurderingsmelde seg og levere rapport i semestre med undervisning.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon