Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Mikroskopi

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeGEOV241
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk. Deler av kurset blir undervistpå norsk dersom berre norskspråkleg studentar.
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Høst.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir praktisk øvelse i gjenkjennelse av bergartsdannende mineraler i magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter. Emnet starter med teori om optisk mikroskopering i planpolarisert lys. Den andre delen av emnet er viet til opplæring i identifisering av de vanligste silikat- og andre bergartsdannende mineraler. Siste delen av emnet tar sikte på tolkning av teksturforholdet mellom mineraler i magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter. En forelesning er også viet til elektronmikroskopi teknikken.

Læringsutbyte

Gjennomføring av kurset vil gjøre en i stand til

  • å identifisere bergartsdannende mineraler i tynnslip
  • å tolke noen av de vanligste teksturer i magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter.

Krav til forkunnskapar

GEOV103 og GEOV101

Studiepoengsreduksjon

10 sp overlapp med GEOL241

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praktiske øvingar.Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i inneværende semester.

Vurderingsformer

Mappevurdering. Det er kun mulig å vurderingsmelde seg og levere rapport i semestre med undervisning.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Høst. Det er kun mulig å vurderingsmelde seg og levere rapport i semestre med undervisning.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Studierettleiar ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon