Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Feltkurs i geologisk kartlegging

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOV252
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / engelsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen og feltkurs på Elba, Italia

Mål og innhald

Mål:
Opprettelse, analyse og tolkning av geologiske kart er viktige ferdigheter i geologi. Geologiske kart presenterer fordelingen av litologiske enheter og geologiske strukturer og deres geometriske forhold i et gitt område. Hovedmål er å lære geologiske kartleggingsteknikker i et område med bredt litologisk og strukturelt mangfold, å lage et geologisk kart og å tolke og diskutere resultatene i en regional tektonisk kontekst. Feltområdet ligger på Elba-øya, Italia, i Nord-Apennin-Orogen, hvor et bredt utvalg av bergarter er tektonisk nær ved siden av, inkludert et ophiolittkompleks, en rekke sedimentære, metamorfe og magmatiske bergarter, samt malm mineralisering. Apenninene i Elba gir unike innblikk i den øvre jordskorpearkitekturen til en ung orogen og gir derfor et annet perspektiv på hva vi kan undersøke i det dypt eroderte Kaledonidene i Norge.

Innhold:
Kurset består av to deler. Selve geologisk kartlegging foregår av en serie seminarer, der kursdeltakeren studerer geodynamiske aspekter av Middelhavsregionen, Apennin Orogen og geologien på Elba. Seminarene inkluderer også makro- og mikroskopisk undersøkelse av de forskjellige bergartene som skal finnes under kartlegging. Kartleggingen på Elba-øya foregår i to uker i slutten av april til begynnelsen av mai, i løpet av hvilket kurs deltakere skal produsere et geologisk kart over et lite område. Kartleggingsresultatene dokumenteres og diskuteres i en omfattende feltrapport sammen med geologiske kart og geologiske tverrsnitt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper
Studenten

 • vet hvordan man produserer en geologisk og tektonisk historie av et geologisk kart
 • har en omfattende forståelse av den geodynamiske utviklingen i Middelhavsområdet siden palæozoisk tid
 • forstå den tektoniske utviklingen av Apenninene og Elba-øya
 • kjenner aspekter ved accretionær orogener, ophiolitt-obduksjon og dannelsen av det Tyrrhenske havet

Ferdigheter
Studenter

 • kan lokalisere nøyaktig i feltet ved hjelp av topografiske kart og kompass
 • er kjent med standard kartsymboler og kartelementer, inkludert skala og legenden
 • kan ta og dokumentere strukturgeologiske feltdata og feltobservasjoner
 • kjenner geologiske kartleggingsteknikker og lage et geologisk kart
 • kan konstruere geologiske tverrsnitt og kan utvikle en geologisk historie derav

Generell kompetanse
Studenten

 • vet hvordan planlegges og gjennomføres en geologisk feltkampanje
 • har utviklet teamarbeid og selvutvärdering ferdigheter og evnen til å skrive en omfattende felles rapport

Krav til forkunnskapar

GEOV104, GEOV107

Har du GEOV225/GEOL225/GEOL109 fra før får du IKKE følge GEOL252, da instituttet kun gir støtte til ett av disse feltkursene.

Tilrådde forkunnskapar

GEOV251

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Seminar, 2 timer/uke, 6 uker
 • 14 dager feltarbeid på Elba, Italia

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på alle seminar og på feltkurset. Godkjente obligatoriske arbeid er gyldig for totalt tre (3) semester, inkludert semesteret dei vart godkjente.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:
Godkjent og bestått feltrapport.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL109 og GEOL264

Vurderingssemester

Det er kun muligheit for vurderingsmelding og innlevering av rapport i semestra emnet blir undervist.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

 Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no